Windmolens zijn een belangrijke leverancier van duurzame energie. Om in de toenemende behoefte aan groene stroom te blijven voorzien, bouwen we windparken. Hieronder vertellen we u iets over Windpark Westereems, Windpark Zuidwester en Windpark Noordoostpolder. Wilt u meer weten? U bent van harte welkom voor een gratis rondleiding.

Waarom is windenergie belangrijk?

De fossiele brandstoffen raken ooit op en zijn belastend voor het milieu. Daarom moeten we overschakelen op duurzame energiebronnen. Daarover zijn internationaal afspraken gemaakt: de klimaatdoelen. Windenergie is een prachtig voorbeeld van duurzame energie. Er zal altijd wind zijn, dus deze energiebron is onuitputtelijk. Bovendien komt er bij de productie van windenergie geen CO2 vrij.


Waarom zijn windparken nodig?

Voor de productie van windenergie gebruiken we windmolens. Op zich kunnen die overal staan waar het waait. Toch zetten we ze liever in groepen (windparken) bij elkaar. Dat is makkelijker voor het onderhoud van de molens zelf en voor het beheer van het netwerk. Dit geldt met name voor windmolens op zee.


Hoeveel windparken heeft Essent?

We hebben windmolens staan in verschillende windparken in Nederland. We plaatsen er steeds meer bij om in de vraag te kunnen blijven voorzien. Enkele van onze huidige windparken zijn:

  • Windpark Westereems
  • Windpark Zuidwester
  • Windpark Noordoostpolder

Windpark Westereems

Windpark Westereems dateert uit 2008 en ligt in het gebied van de Eemshaven (Groningen). Hier staan 52 van de in totaal 88 windturbines in de regio. De wieken van de windmolens zijn ongeveer tachtig meter lang. De opbrengst is bijna 500 miljoen kilowattuur per jaar. Dat is genoeg groene energie voor de helft van de huishoudens in Groningen.


Windpark Zuidwester

Aan de bouw van dit windpark nabij Urk is in 2014 begonnen. In 2017 moet het klaar zijn. De molens in dit windpark produceren elk 7,5 megawatt stroom. Dat is naar de huidige maatstaven enorm veel. Alles bij elkaar moet Windpark Zuidwester uiteindelijk genoeg groene stroom opwekken voor 80.000 huishoudens. Ter vergelijking: Urk telt ongeveer 6.000 huishoudens. Windpark Zuidwester maakt deel uit van Windpark Noordoostpolder.


Windpark Noordoostpolder

Windpark Noordoostpolder moet het grootste windpark van Nederland worden. In totaal moet Windpark Noordoostpolder genoeg groene stroom op gaan leveren voor 400.000 huishoudens. Het windpark zal dan bestaan uit 86 windmolens, waarvan er 26 in de buurt van woningen komen.


Zijn de windparken van Essent te bezichtigen?

Wilt u meer weten over de windparken van Essent? U bent van harte welkom voor een rondleiding. We vertellen u iets over windenergie in het algemeen en over het windpark dat u bezoekt in het bijzonder. Aanmelden is mogelijk voor groepen vanaf tien personen.