Op de elektriciteitsmarkt in Nederland zijn producenten en leveranciers van elektriciteit actief, maar ook netbeheerders en meetbedrijven. Zonder een duidelijke elektriciteitswet zou het lastig zijn om alles in goede banen te leiden. Dat komt vooral doordat de Europese Unie van mening was dat iedereen zelf een energieleverancier zou moeten kunnen kiezen. De ideeën daarvoor werden door de Europese Unie in 1996 bedacht. Nederland nam die richtlijnen over en verwerkte ze twee jaar later in een speciale elektriciteitswet in 1998. De regels uit deze wet worden nog steeds nageleefd. Wel is er een aanvulling op gekomen, waarmee het voor de overheid mogelijk wordt om gemakkelijker nieuwe windmolenparken op zee en land te kunnen bouwen.


Wat betekent de elektriciteitswet voor u?

Het grote voordeel van de elektriciteitswet van 1998 is voor u vooral dat er veel meer keuzevrijheid is ontstaan. Misschien herinnert u het zich nog: vroeger was er geen vrije keuze van energieleverancier, maar werd de energieleverancier bepaald op basis van uw woonplaats. Als uw huidige energieleverancier u nu niet bevalt, dan kiest u simpelweg een andere. Het voordeel daarvan is dat energieleveranciers beter hun best zullen doen om klanten te behouden, bijvoorbeeld door lage energietarieven te rekenen en een goede klantenservice te bieden. Ook ziet de overheid erop toe, dat bepaalde energieleveranciers niet te groot worden, waardoor ze te machtig zouden kunnen worden. De overheid kan dan voorkomen dat er misbruik van die positie gemaakt gaat worden.

Ook al bent u helemaal vrij om zelf een energieleverancier te selecteren, uw netbeheerder mag u niet zelf kiezen, omdat zij voor het onderhoud en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk in uw regio zorgen. Het is niet te doen om in één regio meerdere partijen het netwerk te laten beheren. Wel moeten netbeheerders voldoen aan de door de overheid gestelde eisen. Zo moet er een afgesproken tarief gebruikt worden: het capaciteitstarief.

Ook staan er in de elektriciteitswet regels voor het produceren van duurzame energie door energieleveranciers. Biomassa is een voorbeeld daarvan. Door hout en andere natuurproducten te verbranden kan energie opgewekt worden, maar deze moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.


Wijzigingen van de elektriciteitswet

In 2016 is er een belangrijke wijziging in de elektriciteitswet doorgevoerd. Een aanvulling hierop maakt het mogelijk om de energiedoelstellingen te halen. In 2020 moet er 14 procent hernieuwbare energie opgewekt worden en in 2023 16 procent. Hernieuwbare energie is stroom die van bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens afkomstig is. Er is zelfs afgesproken dat er veel nieuwe windparken op zee komen, en bijna nog een keer zoveel op land. Om dat mogelijk te maken moest de wet aangepast worden. Omdat er door de wet meer zekerheid ontstaat voor de producenten van windparken wordt het aanleggen van een windpark ook veel interessanter voor ontwikkelaars. En hoe groter de concurrentie, des te goedkoper een windpark kan worden aangelegd.


Zonnepanelen? Salderen dankzij elektriciteitswet

Nog meer goed nieuws over de elektriciteitswet: tot 2014 mocht de energie die huishoudens opwekten met bijvoorbeeld zonnepanelen maar gedeeltelijk verrekend worden met de elektriciteit die werd gekocht bij de energieleverancier. Deze verrekening heet salderen. Tegenwoordig mag alle zelf opgewekte elektriciteit die aan het elektriciteitsnet teruggeleverd wordt in mindering worden gebracht op de stroom die u afgenomen heeft. In de oude elektriciteitswet mocht salderen maar tot een maximum van 5.000 kWh per jaar. Die grens was ongunstig wanneer er meer werd opgewekt en dus kochten mensen systemen die minder produceerden dan dat. Eigenlijk was dat een rem op zonne-energie. Ook mensen die samen energie op wilden wekken werden geremd.

Nu mag er door kleinverbruikers onbeperkt worden gesaldeerd. De grens van 5.000 kWh is vervallen voor de opwekkers van duurzame elektriciteit. De energieleveranciers moeten u zelfs een vergoeding geven voor uw opgewekte stroom zodra dit meer is dan uw totaalverbruik binnen een verbruiksjaar.

Bent u ook geïnteresseerd in duurzame energie? Bekijk dan de mogelijkheden om zonnepanelen te laten installeren. Nu weet u dat u de gunstige situatie voor zonnepanelen te danken heeft aan de elektriciteitswet.