Op uw energierekening staan veel verschillende kostenposten. Hoe is uw energierekening opgebouwd? Op welke kosten kunt u besparen? We zochten het voor u uit.


Wat kunt u doen aan een hoge energierekening?

Bent u geschrokken van uw jaarlijkse energierekening? Een deel van de kosten is onvermijdelijk. Denk bijvoorbeeld aan de vaste kosten van de netbeheerder. Maar er zijn ook kosten waarop u kunt besparen. Met onze BespaarCoach ziet u snel hoe u uw woning energiezuiniger kunt maken. Besparen op energie is goed voor het milieu en verlaagt uw energierekening.


Hoe is uw energierekening opgebouwd?

Uw energierekening is opgebouwd uit verschillende kostenposten:

  • De kosten voor het geleverde gas en de stroom zelf. Dit is een bedrag per m3 gas, een bedrag per kWh (de variabale leveringskosten) en de vaste leveringskosten (het vastrecht). De vaste leveringskosten zijn een vast bedrag, onafhankelijk van uw verbruik.
  • De kosten die in rekening worden gebracht door de netbeheerder. Hieronder vallen de kosten voor het transport van gas en stroom. Ook betaalt u huur voor de stroom- en gasmeters, en een bedrag voor de aansluiting.
  • Overheidsheffingen. Door niet-duurzame energie extra duur te maken probeert de overheid u te prikkelen uw huis energiezuiniger te maken.
  • Vermindering overheidsheffing. Omdat elk huishouden een bepaalde hoeveelheid energie hoe dan ook nodig heeft, wordt deze heffing voor een deel gecompenseerd. Eerder heette dit de heffingskorting.
  • Opslag duurzame energie (ODE). Met de opbrengst van deze heffing helpt de overheid energieproducenten om een groter deel van de energie duurzaam op te wekken.
  • Btw. 

Op welk deel van de energierekening kunt u besparen?

U kunt uw energierekening verlagen door minder gas of stroom te verbruiken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door uw huis te isoleren of door uw oude cv-ketel te vervangen door een moderner model. Moderne cv-ketels zijn veel energiezuiniger dan cv-ketels van tien of vijftien jaar geleden. Hetzelfde geldt voor veel andere oude gastoestellen en elektrische apparaten. Gebruikt u nog gloeilampen? Vervang die dan door ledlampen.


Is het maandelijkse voorschot ook een energierekening?

U krijgt in principe maar één keer per jaar een energierekening: de jaarafrekening. Echter, als u overstapt of verhuist en daardoor uw contract opzegt, krijgt u ook nog een eindafrekening. Omdat het om een groot bedrag gaat, betaalt u iedere maand een voorschot. Dit is het geschatte bedrag van de jaarafrekening, gedeeld door twaalf. Natuurlijk wijkt uw werkelijke verbruik altijd wel iets af van het geschatte verbruik. Op de jaarafrekening staat daarom hoeveel u moet bijbetalen of terugkrijgt.


Stapt u over naar een andere energieleverancier of bent u verhuisd? Dan ontvangt u ook een eindafrekening.


Hoeveel btw betaalt u op uw energierekening?

U betaalt 21% btw over alle kostenposten op uw energierekening. Dus niet alleen over de levering en het netbeheer, maar ook over de energiebelasting en de opslag duurzame energie. Door uw energieverbruik te beperken verlaagt u ook de btw over uw verbruik van gas en stroom.


Meer weten over uw jaarafrekening?

Ontvangt u binnenkort uw jaarafrekening? In dit filmpje ziet u wat u kunt verwachten van Essent: