Spouwmuurisolatie aanbrengen is niet eenvoudig. We geven u enkele tips waar u op moet letten. Onze belangrijkste tip? Laat deze klus aan vakmensen over!


Wat houdt spouwmuurisolatie in?

Een spouwmuur is een dubbele buitenmuur. Van oudsher hebben huizen een enkele buitenmuur. Vanaf 1920 kregen nieuwe huizen een dubbele buitenmuur. Dit was om vocht buiten te houden. Later ontstond het idee om de tussenruimte te vullen met isolatiemateriaal, om zo de warmte in het huis vast te houden. Die tussenruimte heet spouw, vandaar de naam spouwmuurisolatie. Sinds 1976 hebben alle nieuwe huizen spouwmuurisolatie.


Waarom is spouwmuurisolatie werk voor vaklieden?

Spouwmuurisolatie is een bijzonder effectieve manier om het comfort van uw woning te verhogen, maar alleen als het goed gebeurt. Enkele mogelijke problemen zijn:

  • vochtproblemen door de aanwezigheid van koudebruggen;
  • vochtproblemen door regenwater in de spouw;
  • vochtproblemen doordat de buitenmuur dampremmend is;
  • de spouwmuurisolatie staat goede ventilatie van de kruipruimte in de weg;
  • vleermuizen in de spouw.

Waarom zijn koudebruggen bij spouwmuurisolatie een probleem?

Tijdens het metselen van de beide buitenmuren valt er soms puin in de spouw. Ook blijven er soms cementresten oftewel speciebaarden achter. Bij spouwmuurisolatie ontstaan op die plekken koudebruggen. Dit zijn plekken zonder isolatiemateriaal, waardoor er warmte weglekt. Op die koude plekken in de muur slaat vocht neer. Let er dus op dat het bedrijf dat de spouwmuurisolatie verzorgt, controleert of de spouwmuur goed schoon is. Zo voorkomt u vochtproblemen door koudebruggen. Het is bijna altijd mogelijk om een vervuilde spouwmuur goed schoon te maken. Lukt dat niet, kies dan voor een andere vorm van gevelisolatie.


Waarom leidt spouwmuurisolatie soms tot vochtproblemen door regenwater?

Let op dat het bedrijf dat de spouwmuurisolatie aanbrengt, controleert of het voegwerk, de kozijnen, de goten en het dak in orde zijn. Regenwater dat door kieren in de spouw terechtkomt, kan door spouwmuurisolatie nergens meer heen. De kans is dan groot dat u te maken krijgt met vochtproblemen in huis.


Waarom mag bij spouwmuurisolatie de buitenmuur niet dampremmend zijn?

Zelfs als het voegwerk, de kozijnen, de goten en het dak helemaal in orde zijn, zal er altijd wat waterdamp in de spouw terechtkomen. Die waterdamp moet via de buitenste buitenmuur weer kunnen ontsnappen. Daarom mogen er geen dampremmende materialen op of in de buitenmuur zitten. Denk bijvoorbeeld aan glazuur, dampremmende verf of dampremmende stenen. Vraag de expert advies over de specifieke situatie van uw huis.


Waarom is spouwmuurisolatie een probleem voor de ventilatie van de kruipruimte?

In een kruipruimte zonder goede ventilatie gaan zich schadelijke stoffen ophopen, zoals vocht en radongas. Die schadelijke stoffen komen vervolgens in uw woning terecht. In veel woningen loopt de ventilatie van de kruipruimte via de spouwmuur. Let er dus op dat het isolatiebedrijf in zo'n geval nieuwe ventilatiekanalen voor de kruipruimte maakt.


Is spouwmuurisolatie mogelijk als er vleermuizen in de spouw zitten?

Zitten er vleermuizen in uw spouwmuur? De vleermuis is een beschermde diersoort. U mag vleermuizen dus niet zomaar uit uw spouwmuur wegjagen. Op grond van de Flora- en faunawet moet u ontheffing aanvragen bij uw gemeente om toch uw spouw te mogen vullen. Om vervolgens de vleermuizen diervriendelijk te verjagen, haakt u in op hun leefritme. Overdag slapen ze in uw spouwmuur, 's nachts vliegen ze uit. Zorg daarom enkele dagen na elkaar dat de ontluchtingsgaten vrij zijn als de dieren uitvliegen, maar dicht als ze willen terugkeren.