Op uw energierekening staan onder meer bedragen die u betaalt aan de netbeheerder. Wat houden die kosten precies in? Wat doet de netbeheerder voor u? Hieronder geven wij u graag wat uitleg over de netbeheerkosten op uw energierekening.

Wat doet uw netbeheerder voor u?

De netbeheerder is verantwoordelijk voor het netwerk dat energietransport mogelijk maakt. Dit netwerk bestaat uit onder meer pijpleidingen waardoor aardgas naar uw huis stroomt, en elektriciteitskabels zodat wij u stroom kunnen leveren. De netbeheerder verzorgt uw aansluiting op het netwerk, en verricht het onderhoud dat nodig is om het netwerk goed te laten werken.


Wie is uw netbeheerder?

Nederland is verdeeld in regio's. In de meeste regio's is één netbeheerder actief voor zowel het gas- als het elektriciteitsnet. U bent dan aangewezen op die ene netbeheerder. Wie uw netbeheerder is, ziet u terug op uw energierekening. In sommige regio's zijn er twee netbeheerders: één voor het gas en één voor de stroom. Ook dan kunt u niet voor een andere netbeheerder kiezen.


Welke kosten betaalt u aan uw netbeheerder?

Uw netbeheerder brengt u verschillende kosten in rekening:

  • Kosten voor de aansluiting op het netwerk. Dit kan een eenmalig bedrag zijn voor de eerste aansluiting op een nieuwe woning, of een periodiek bedrag voor het onderhoud van de aansluiting.
  • Kosten voor het transport van gas en stroom. U betaalt vastrecht en een capaciteitstarief. Het vastrecht is een vast bedrag ongeacht hoeveel gas en stroom u verbruikt. Het capaciteitstarief is een extra bedrag. Hoe meer gas en stroom uw aansluiting maximaal per uur doorlaat, hoe hoger het capaciteitstarief.
  • Kosten voor systeemdiensten. Dit geldt alleen voor stroom. Het gaat om de diensten van TenneT, de beheerder van het landelijke netwerk van hoogspanningskabels.
  • Meterkosten. Hieronder vallen onder meer de huur van de gas- en elektriciteitsmeters, en de kosten voor het opnemen en verwerken van de meterstanden.
  • Over alle bovengenoemde kosten betaalt u 21% btw.