De winters zijn minder streng dan vroeger. Toen hadden we nog wel eens een Elfstedentocht en pakken met sneeuw. Door de jaren heen hebben klimatologen ontdekt dat het klimaat van Nederland en de wereld aan het veranderen is. Wanneer dit klimaat over een bepaalde periode steeds blijft veranderen, dan wordt dit klimaatverandering genoemd.


Stijgende of dalende temperatuur

Klimaatverandering wordt bepaald aan de hand van veranderingen in de gemiddelde temperatuur en de hoeveelheid neerslag (regen, sneeuw, hagel) op aarde. Wanneer de gemiddelde temperatuur over een periode van een aantal jaren een continue stijging of daling laat zien, dan is het klimaat echt aan het veranderen. Op dit moment hebben wetenschappers vastgesteld dat de gemiddelde temperatuur al een aanzienlijk aantal jaren licht aan het stijgen is.


Oorzaak – gevolg

Klimaatverandering wordt door verschillende elementen veroorzaakt. Het verbranden van fossiele brandstoffen (aardgas, olie), ontbossing, uitlaatgassen, drijfgassen uit spuitbussen en landbouwactiviteiten kunnen de oorzaken zijn waardoor de aarde opwarmt. Het gevolg is smeltende ijskappen en stijgend water. Of klimaatverandering alleen door de mens wordt veroorzaakt is niet zeker, omdat de planeet aarde ook diverse periodes van ijstijden en dergelijke heeft meegemaakt. Het is wel zeker dat het proces van klimaatverandering door de mens wordt versneld.


Duurzamer leven

We kunnen klimaatverandering tegengaan of afremmen door duurzamer te leven. Minder lang douchen helpt bijvoorbeeld al aanzienlijk. Doe ook het licht uit in ruimtes waar u niet bent, neem wat vaker de fiets en stap over op groene energie opgewekt uit duurzame bronnen, zoals water, zon en wind. Zo kunt u zonnepanelen laten installeren op het dak van uw woning om uw eigen duurzame energie op te wekken. Wanneer we met zijn allen energie besparen en duurzamer leven, dan kunnen we de aarde zeker een handje helpen.