Veel ouders willen hun kinderen energiebewust opvoeden. Hoe pakt u dat het beste aan? Hoe haakt u in op wat kinderen bezighoudt? We helpen u op weg.


Waarom moeten kinderen energiebewust zijn?

De maatschappij is aan het veranderen. We groeien toe naar een duurzame wereld. Uw kinderen leren dat op school. Ze leren ook dat duurzaamheid in hun eigen belang is. Maar dat is niet voldoende. Weten is niet hetzelfde als doen. U moet uw kinderen op weg helpen, daadwerkelijk energiebewust te handelen.


Staan kinderen open voor energievraagstukken?

Als ze voor de zoveelste keer onnodig het licht aan laten zou je het misschien niet zeggen, maar kinderen staan echt wel open voor energievraagstukken. Zo is de Raad van Kinderen heel enthousiast bezig energieoplossingen te bedenken. Misschien komt daar iets origineels uit waar volwassenen nooit aan hadden gedacht. Het gaat er vooral om, dat de kinderen zich betrokken voelen bij zaken die hun eigen toekomst bepalen.


Vanaf welke leeftijd kunt u uw kinderen energiebewust maken?

U kunt kinderen al heel jong energiebewust maken. Hoe u de boodschap inkleedt, hangt wel een beetje van de leeftijd af.

  • Kleuters zien het grotere verband niet, maar vragen er ook niet naar. Vertel ze alleen dat ze lampen en elektrische apparaten niet onnodig moeten laten werken. Herinner ze daar telkens opnieuw aan.
  • Leg kinderen op de lagere school uit dat energieverspilling slecht is voor het milieu. Dat is zielig voor allerlei diersoorten. Waar moet bijvoorbeeld de ijsbeer heen als de poolkappen smelten?
  • Betrek kinderen op de middelbare school bij huishoudelijke energievraagstukken. Bespreek de jaarafrekening met ze, en laat ze meedenken over manieren om te besparen. Spreek af om samen met het uitgespaarde geld iets leuks te gaan doen.
  • Welke leeftijd uw kinderen ook hebben: geef zelf het goede voorbeeld. Laat stekkers van opladers niet onnodig in het stopcontact zitten. Laat wat vaker de auto staan. Vervang oude elektrische apparaten door modernere modellen. Vertel uw kinderen dat u dat doet om energie te besparen.

Hoe energiebewust gedragen kinderen zich?

Kinderen gedragen zich meestal niet energiebewust, omdat ze het nut er niet van inzien. Het moet van hun ouders. Zonder motivatie van buitenaf verwateren goede voornemens al snel. Wat dat betreft zijn kinderen soms net volwassenen. Blijf daarom de boodschap herhalen dat ze zuinig met energie moeten zijn en blijf zelf het goede voorbeeld geven.


Moeten ouders kinderen energiebewust maken, of moet de school dat doen?

Zoals met veel dingen hebben ouders en school elk een eigen rol bij het energiebewust maken van kinderen. Op school leren de kinderen wat meer over de achtergrond, thuis leren ze wat energiebewust leven in de praktijk betekent. Soms komt het bij elkaar samen, bijvoorbeeld als uw kind een spreekbeurt moet houden over energiebesparing.