Waar komt het aardgas waarop u kookt eigenlijk vandaan? Wie transporteert het aardgas naar uw huis? Hoeveel aardgas is er nog? Wij zetten het voor u op een rij.


Wat is aardgas?

Aardgas is honderden miljoenen jaren geleden ontstaan uit vergane resten van planten en dieren. We noemen het daarom een fossiele brandstof, net als bijvoorbeeld aardolie en steenkool. Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan, met scheikundig bezien heel eenvoudige moleculen (CH4). Aardgas brandt dan ook vrijwel helemaal op, tot water (H2O) en kooldioxide (CO2).

Waar komt aardgas vandaan?

Aardgas ontstaat diep in de grond, waar de temperatuur en druk hoog genoeg zijn. Daar stijgt het op, tot het tegengehouden wordt door gesteente. Aardgasmaatschappijen hoeven alleen maar een gat in dat gesteente te boren. Het aardgas stroomt dan vanzelf hun leidingen in. In de Nederlandse bodem is aardgas vooral ontstaan uit het Westfalien. Dat is een geologische laag van ongeveer 300 miljoen jaar oud. Hij is genoemd naar de Duitse provincie Westfalen.

Is het aardgas uit de grond direct bruikbaar?

De precieze samenstelling van het aardgas verschilt van plaats tot plaats. Bovendien komt er allerlei vuil mee naar boven. Daarom gebruiken de aardgasmaatschappijen allerlei technieken om het gas schoon te maken. Verder mengen ze aardgas van verschillende aardgasvelden om de samenstelling altijd gelijk te laten zijn. Dat is belangrijk voor de goede werking van bijvoorbeeld uw gasfornuis. Voor de veiligheid wordt er ook nog een geurstof toegevoegd, de kenmerkende 'gaslucht'. Aardgas heeft van zichzelf namelijk geen geur.

Wie transporteert het aardgas naar uw huis?

In Nederland is de N.V. Nederlandse Gasunie verantwoordelijk voor het transport van aardgas. Dit bedrijf is opgericht in 1963, na de vondst in 1959 van aardgas in Groningen bij Slochteren. De Gasunie is sinds 2005 volledig eigendom van de Staat der Nederlanden.

Wie bepaalt de tarieven van het transport van aardgas?

De Gasunie is de landelijke netbeheerder voor gas. Het bedrijf heeft dus, zoals dat heet, een monopoliepositie. De Autoriteit Consument & Markt controleert of de Gasunie geen misbruik maakt van die monopoliepositie. De Gasunie moet aan de NMa uitleggen welke investeringen nodig zijn om het gasnet goed te laten werken. Pas als de NMa het ermee eens is, mag de Gasunie die investeringen doen. Hoe hoger die investeringen, hoe meer u moet betalen voor het transport van aardgas.

Wat is de regiotoeslag?

Het aardgas komt grotendeels uit Groningen (Slochteren). Hoe verder u van Groningen woont, hoe meer de Gasunie voor u moet doen om het gas bij u thuis te krijgen. Daarom is Nederland verdeeld in regio's. Hoe verder uw regio van Groningen vandaan ligt, hoe meer u moet betalen. In ons tarievenoverzicht ziet u precies wat de regio's zijn en hoeveel regiotoeslag u betaalt.

Wat is het verschil tussen transport en levering van aardgas?

Transport betekent dat het aardgas door de buizen van de Gasunie naar uw woning stroomt. Levering betekent dat u het aardgas van uw energieleverancier koopt. Het aardgas is geleverd zodra het voorbij de meterkast is. U hebt dus met twee verschillende bedrijven te maken. Essent levert het aardgas en de Gasunie transporteert het. Voor uw gemak krijgt u maar één jaarafrekening. U betaalt ons zowel voor het transport als voor de levering. Het geld voor het transport geven wij daarna door aan de Gasunie.

Hoeveel aardgas is er nog?

Een deel van het aardgas uit de Nederlandse bodem is voor eigen gebruik. Een ander deel wordt geëxporteerd naar bijvoorbeeld Duitsland, België, Frankrijk en Italië. Dat levert de Staat extra inkomsten op. Dit kan nog enkele tientallen jaren zo doorgaan. Daarna kunnen we nog heel lang aardgas importeren uit de rest van de wereld. Aardgas wordt alleen steeds duurder. De 'makkelijke' aardgasvelden raken langzamerhand leeg. Aardgas uit de 'moeilijke' aardgasvelden zal meer gaan kosten, maar het is er nog volop.