Wanneer u de energierekening of jaarafrekening beter bekijkt, dan zijn er verschillende regels opgenomen die verduidelijken waaruit het energietarief dat u maandelijks betaald is opgebouwd. Zo staat er bijvoorbeeld de bijdrage die u doet aan de netbeheerder, maar ook de energiebelasting staat hiertussen. Wat is energiebelasting precies? Waarom betalen we dit? En wie hoeft er geen energiebelasting af te dragen? Deze en andere vragen beantwoorden we graag voor u. Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben over energiebelasting of uw energierekening, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.


Wat is energiebelasting?

Energiebelasting is een bedrag dat u betaalt over uw energieverbruik. Uw energierekening bestaat voor een derde uit belastingen die u betaalt over het energieverbruik. Het kan zijn dat u twee soorten energiebelasting betaalt, namelijk voor aardgas en voor elektriciteit.


Hoeveel energiebelasting betaalt u?

De hoogte van de energiebelasting wordt bepaald aan de hand van uw verbruik. Hoe meer energie u verbruikt in uw huishouden, hoe hoger de energiebelasting is die u moet betalen. Hier worden ieder jaar nieuwe prijsafspraken over gemaakt.


Wanneer betaalt u energiebelasting?

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat wanneer de volgende twee criteria op uw situatie van toepassing zijn, u energiebelasting moet betalen, namelijk:


  • Wanneer u aardgas of elektriciteit verbruikt die u via een gas- of elektriciteitsbeurs geleverd krijgt.
  • Wanneer u aardgas of elektriciteit verbruikt die is opgewekt uit onzuivere biomassa.

Er zijn nog andere bepalingen, maar die zijn vaak niet op u als consument van toepassing.


En wanneer niet?

Niet iedereen betaalt energiebelasting. De Nederlandse overheid heeft een lijstje opgesteld met voorwaarden waaraan u moet voldoen om vrijgesteld te worden. U betaalt geen energiebelasting wanneer:

  • U zelf elektriciteit opwekt met duurzame energiebronnen.
  • U energie moet opwekken met behulp van een noodgenerator of andere noodinstallatie bij een storing.
  • U zelf gas wint uit biomassa.
  • U stroom opwekt met behulp van een installatie voor warmtekrachtkoppeling.

Energiebelastingvermindering

Het is mogelijk om een belastingvermindering te krijgen. Zo geeft de belastingdienst ieder jaar een vermindering op de energiebelasting (voorheen werd dit de heffingskorting genoemd), omdat zij van mening zijn dat energie een eerste levensbehoefte is. De vermindering geldt alleen voor plekken waar mensen wonen en werken. Een stichting, kerkelijke gemeente of vereniging kan zelf in aanmerking komen voor een teruggave. Dit geldt dan niet voor het gehele bedrag, maar voor een deel.


Groene versus grijze energie

Voor 2005 was het zo dat wanneer u groene energie afnam van duurzame bronnen, dat u minder energiebelasting hoefde te betalen ten opzichte van verbruikers van fossiele brandstoffen (ook wel grijze energie genoemd). Dit is echter niet meer het geval. U betaalt gewoon energiebelasting over de verbruikte energie, ongeacht of dit groene of grijze energie bevat.