Uw gas en stroom bereiken u via het net. Welke kosten betaalt u zoal voor het netbeheer? We zetten de belangrijkste kosten voor u op een rij en leggen uit wat ze inhouden.


Welke kosten betaalt u zoal voor het netbeheer?

De kosten die u betaalt voor het netbeheer vallen uiteen in vijf groepen:

 • kosten voor de aansluiting;
 • kosten voor het transport van gas;
 • kosten voor het transport van stroom;
 • kosten voor de meters in de meterkast;
 • btw over alle bovengenoemde kosten.

Wat betaalt u voor de aansluiting?

U betaalt twee soorten kosten voor de aansluiting:

 • Er is een eenmalige handeling nodig om uw huis aan te sluiten op het netwerk voor gas en stroom. Hiervoor betaalt u dus een eenmalige vergoeding.
 • Bent u eenmaal op het netwerk aangesloten, dan moet de netbeheerder uw aansluiting onderhouden. Voor de instandhouding van uw aansluiting betaalt u een periodieke aansluitvergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van de capaciteit van uw aansluiting. 

Welke kosten zijn verbonden aan het transport van gas?

Voor het transport van gas betaalt u twee soorten kosten:

 • Het capaciteitstarief is een vast bedrag per jaar. De hoogte van dat bedrag hangt af van in welke afnemersgroep u bent ingedeeld. Er zijn elf afnemersgroepen. In welke afnemersgroep u bent ingedeeld hangt af van uw jaarverbruik en het type gasmeter.
 • Ook de leveringskosten zijn een vast bedrag per jaar. De hoogte van dat bedrag hangt af van de grootte van uw aansluiting.

Welke kosten zijn verbonden aan het transport van stroom?

U betaalt drie soorten kosten voor het transport van stroom:

 • Het vastrecht transportkosten (de leveringskosten en netbeheerkosten) is een vast bedrag per jaar. De hoogte ervan is voor ieder huishouden gelijk.
 • Het capaciteitstarief is eveneens een vast bedrag per jaar. De hoogte hangt af van in welk afnameprofiel u bent ingedeeld. Dit afnameprofiel hangt af van uw jaarverbruik en de capaciteit van uw stroommeter.
 • Ook voor de systeemdiensten betaalt u een vast bedrag per jaar. Systeemdiensten zijn de diensten die verricht worden door Tennet, de beheerder van de hoogspanningsleidingen. Tennet zorgt onder meer voor de veiligheid van het stroomnetwerk. Ook de oplossing van storingen in het netwerk valt onder systeemdiensten.

Welke kosten zijn verbonden aan de meters in de meterkast?

De gas- en stroommeters zijn eigendom van het meetbedrijf. Vaak is het meetbedrijf verbonden aan de netbeheerder. U betaalt voor:

 • De huur van de meters.
 • De opname van de meterstanden (tenzij u een slimme meter hebt); 
 • De controle op volledigheid en juistheid van de meetgegevens.