In de jaren zestig is het daltarief ingevoerd. Met welke bedoeling is dat gedaan? Hoe weet u welke meter in uw meterkast bij het daltarief hoort? Is het altijd voordelig om van het daltarief gebruik te maken? Hieronder leest u alles wat u over dit onderwerp moet weten.

Wat wordt bedoeld met daltarief?

De term daltarief dateert uit de jaren zestig. Toen zijn elektriciteitsbedrijven begonnen om op werkdagen overdag een ander tarief te hanteren dan 's nachts en in het weekend. Wanneer welk tarief geldt, hangt af van de schakeltijden. Het daltarief geldt tussen 21:00u of 23:00u en 07:00u.


Waarom is er een apart daltarief?

Het onderscheid tussen normaaltarief en daltarief (dag- en nachttarief) is in de jaren zestig ingevoerd om het elektriciteitsnet gelijkmatiger te belasten. Alle bedrijven en huishoudens in Nederland samen begonnen steeds meer stroom te verbruiken. En dan met name op werkdagen overdag, en veel minder 's avonds en in het weekend. Dat was voor de energieleveranciers niet handig. Een elektriciteitscentrale kon niet zomaar even een standje hoger of lager worden gezet als de samenleving meer of minder stroom verbruikte. Door stroom 's nachts en in het weekend goedkoper te maken, werd geprobeerd om mensen te prikkelen juist stroom in de daluren te gebruiken.

Inmiddels is ons elektriciteitsnet steeds beter bestand tegen de pieken in ons energieverbruik. Daarom maken niet alle energieleveranciers nog onderscheid tussen dag- en nachttarief.


Is daltarief hetzelfde als nachttarief?

In de loop der jaren zijn steeds andere namen bedacht voor hetzelfde systeem. Tegenwoordig noemen we het nachttarief meestal daltarief. Wat vroeger dagtarief of piektarief heette, is nu het normaaltarief. Ook de termen laagtarief en hoogtarief zijn vrij gebruikelijk om het verschil aan te duiden.


Hoe weet u welke meter bij het daltarief hoort?

Hebt u een dubbeltariefmeter (dus twee telwerken voor stroom)? Dan kunt u als volgt zien welke meter hoort bij het daltarief:

  • Op veel meters ziet u aan een pijltje welke teller actief is. De meter waar het pijltje 's avonds en in het weekend naar wijst, hoort bij het daltarief.
  • Ziet u geen pijltje? Meestal hoort telwerk 1/I bij het daltarief en 2/II bij het normaaltarief. Makkelijk te onthouden: het laagste nummer hoort bij het laagste tarief.
  • Komt u er nog steeds niet uit? Noteer van allebei de meters de stand en kijk een uurtje later welke is opgelopen. Doe dat in het weekend, dan weet u zeker dat de meter die oploopt, hoort bij het daltarief.

Is het daltarief altijd het voordeligst?

U bent niet verplicht om dag- en nachtstroom apart te laten meten. U kunt ook kiezen voor enkeltarief. Dat is hoger dan het daltarief, maar meestal lager dan het normaaltarief. Het enkeltarief is gunstig als u voornamelijk op werkdagen overdag stroom verbruikt. Omgekeerd kunt u ook overstappen op het dubbeltarief als u nu het enkeltarief hebt. Wilt u weten wat voor u het voordeligst is? Gebruik dan onze keuzehulp enkel- of dubbeltarief om dit uit te zoeken.