Informatie over de toename van windenergie

Het gebruik van duurzame energiebronnen neemt toe. Dat is nodig om de klimaatdoelen te halen. Vooral het gebruik van windenergie is sterk aan het stijgen. Hieronder leest u hoeveel energie afkomstig is van duurzame bronnen, hoe groot de toename van windenergie is en hoe Nederland het doet in vergelijking met andere landen.


Hoeveel energie komt in totaal uit hernieuwbare bronnen?

In 2015 was in totaal 13 miljard kWh stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Om een idee te geven hoeveel dat is: een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. De totale hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom was dus genoeg voor bijna 4 miljoen huishoudens. Dat is ongeveer de helft van het totale aantal huishoudens in Nederland. Om ook de industrie van groene stroom te voorzien is nog veel meer nodig. Op dit moment is 11 procent van alle elektriciteit in Nederland afkomstig van duurzame energiebronnen.


Hoe groot is het aandeel van windenergie?

De Nederlandse windmolens produceren samen bijna 7 miljard kWh per jaar. Dat is ongeveer de helft van alle Nederlandse groene stroom. De rest van de groene stroom is afkomstig van waterkracht, zonnepanelen en biomassa.


Hoe groot is de toename van windenergie?

De capaciteit van alle windmolens in Nederland samen steeg in 2015 tot 3.400 megawatt. Met capaciteit bedoelen we hoeveel ze maximaal produceren als het hard genoeg waait. Bijna 95 procent van alle Nederlandse windmolens staat op het land. De capaciteit daarvan is met 15 procent toegenomen. De capaciteit op zee nam met ongeveer 50 procent toe. Omdat het op zee vaker krachtig waait, is de toename van de capaciteit op zee het belangrijkst. Alles bij elkaar is de hoeveelheid windenergie in Nederland in 2015 met 20 procent toegenomen.


Hoe groot is de totale capaciteit van windmolens in de EU?

Volgens de EWEA (Europese Windenergie Associatie) nam de gezamenlijke capaciteit van windmolens in de Europese Unie in 2015 toe met 10 procent, tot 142 gigawatt (oftewel 142.000 megawatt). Hiervan staat 32 procent in Duitsland en 16 procent in Spanje. In Nederland staat 2 procent van alle windmolens in de EU. Dit lijkt redelijk, omdat Nederland ook 2 procent van alle inwoners heeft.


Hoeveel windenergie wordt geproduceerd per inwoner?

Delen we voor elk land de totale capaciteit van de windmolens door het aantal inwoners van dat land, dan wint Denemarken. Denemarken komt dan uit op 0,9 kilowatt windenergie per inwoner. Daarna volgen Duitsland, Ierland en Zweden met een capaciteit van 0,5-0,6 kilowatt per inwoner. Nederland staat in deze ranglijst op de elfde plaats, met 0,2 kilowatt per inwoner.