Op uw energierekening staan niet alleen bedragen voor gas en stroom, maar ook energiebelasting. Wat is energiebelasting precies? We leggen het u graag even uit.


Wat is energiebelasting?

Over de energie die wij u leveren, betaalt u energiebelasting. Heel deftig heet het "regulerende energiebelasting" (REB). De overheid wil met energiebelasting namelijk "reguleren" dat u zuinig omgaat met energie. Dat is belangrijk, want energie uit fossiele brandstoffen is schadelijk voor het milieu. Bovendien raken de fossiele brandstoffen ooit op. Samen met de Opslag Duurzame Energie (ODE) vormt de energiebelasting de ‘overheidsheffingen’ die op uw energierekening vermeld staan.


Wat gebeurt er met de energiebelasting?

U betaalt die energiebelasting via uw energierekening aan ons. Wij dragen dat geld vervolgens af aan de overheid. Omgekeerd geeft de overheid ook geld aan ons. Energiebedrijven die groene stroom leveren krijgen namelijk subsidies. Dat maakt het voor ons makkelijker om meer groene stroom te gaan maken, wat weer beter is voor het milieu.


Betaalt u ook energiebelasting voor groene stroom?

In het verleden betaalde u over groene stroom geen belasting. Met de invoering van de REB, in 1996, is dat veranderd. Tegenwoordig betaalt u energiebelasting over alle energie, dus ook over groene stroom. Om groene stroom toch betaalbaar te houden, geeft de overheid ons nu dus subsidies om groene stroom te maken.


Is de Opslag Duurzame Energie ook energiebelasting?

In 2013 voerde de overheid de Opslag Duurzame Energie (ODE) in. Net als de REB betaalt u ODE over alle gas en stroom. Toch is er een verschil. Het geld van de energiebelasting gaat grotendeels naar de Nederlandse schatkist. De regering mag het weer besteden. Het geld van de Opslag Duurzame Energie gaat echter in een speciaal potje. Hieruit wordt de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) betaald. Geld uit dit potje gaat alleen naar bedrijven die energie produceren waarbij ze het milieu niet of nauwelijks mee belasten. De Opslag Duurzame Energie is dus echt bedoeld om meer duurzame energie te produceren.


Wat is vermindering energiebelasting?

Energiebelasting is bedoeld als prikkel om zuiniger met energie om te gaan. Dat heeft alleen zin als er echt iets te bezuinigen valt. Hoe zuinig u ook bent, een bepaalde hoeveelheid energie hebt u gewoon nodig. De energiebelasting over dat deel krijgt u terug. Dat heet de "vermindering energiebelasting", ook wel bekend als de heffingskorting. Het is een vast bedrag voor ieder huishouden.


Is regiotoeslag ook energiebelasting?

Op uw energierekening staat ook "regiotoeslag" voor het gas dat u van ons koopt. Bij "toeslag" denkt u misschien aan belasting, maar de regiotoeslag gaat niet naar de overheid. De regiotoeslag gaat naar de beheerder van het gasnetwerk. Nederland is verdeeld in regio's. Het gas komt grotendeels uit Groningen. Hoe verder uw regio van Groningen vandaan ligt, hoe meer regiotoeslag u betaalt.