Het kan zomaar gebeuren dat u wordt afgesloten van energie. Dit kan vele vragen oproepen. De meest voorkomende beantwoorden wij hier voor u. Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over afsluiten en overstappen van energieleverancier, neem dan contact op met onze klantenservice.


Waarom ben ik afgesloten?

Energielevering is een eerste levensbehoefte en u zal dus niet zomaar afgesloten worden. Het kan voorkomen dat u een grote betalingsachterstand heeft bij uw energieleverancier. Wanneer u niet tot een betalingsregeling komt, dan heeft de energieleverancier het recht om het energiecontract eenzijdig op te zeggen. Dat houdt in dat zij u geen energie meer willen leveren. In dit geval houdt u nog wel een tijdje stroom en gas in de woning, totdat de netbeheerder daadwerkelijk de stroom en gastoevoer afsluit. De netbeheerder bewaakt het energienetwerk. Het moet wel echt heel ver komen, wilt u daadwerkelijk in het donker gezet worden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u dit niet overkomt.


Zijn er andere redenen om afgesloten te worden?

Ja. Naast een betalingsachterstand kan de netbeheerder u voor de volgende redenen afsluiten:


  • Als u hier zelf om gevraagd heeft, bijvoorbeeld bij een verhuizing.
  • Als er fraude of misbruik is gepleegd, bijvoorbeeld het illegaal aftappen van energie.
  • Als er een onveilige situatie is ontstaan, bijvoorbeeld bij een gaslek. De afsluiting is dan tijdelijk.
  • Als er geen gegevens over u en uw energieleverancier bekend zijn bij de netbeheerder.

Hoe kan er geen energiebedrijf bekend zijn bij de netbeheerder?

Stel, u bent overgestapt naar een nieuwe energieleverancier en er is in de administratie iets verkeerd gegaan, waardoor de netbeheerder geen gegevens voor u en uw woning heeft. Dan weet de netbeheerder niet van wie u energie hoort te krijgen. In dat geval wordt u afgesloten.


Kan ik overstappen als ik echt ben afgesloten?

Nee, dat kan niet. U kunt wel overstappen wanneer er een dreiging bestaat dat u afgesloten gaat worden. De energieleverancier stuurt altijd een allerlaatste waarschuwingsbrief. U kunt in dat geval een aanvraag doen voor een spoedaansluiting bij een andere energiemaatschappij.


Ik heb een spoedaansluiting aangevraagd, maar de nieuwe energiemaatschappij wil borg zien. Is dat normaal?

Ja, dat is normaal. De nieuwe energiemaatschappij krijgt namelijk uw gegevens en kan hieraan zien dat u een betalingsachterstand heeft bij de andere energiemaatschappij. De borg geeft hen zekerheid dat u uw eerste nota kunt betalen.


Levert overstappen bij afsluitingsdreiging iets op?

Ja, het levert u in de meeste gevallen een ‘nieuwe klant’-korting op. Dit kan u goed van pas komen bij het afbetalen van een eventuele betalingsachterstand. Ook kan het tarief lager zijn, waardoor u dus geld overhoudt.

Hoe regel ik een betalingsregeling?

Ook als u overstapt (al dan niet met een spoedregeling), dan is het belangrijk om de betalingsachterstand zo snel mogelijk af te betalen. Met de energieleverancier kunt u een regeling treffen. Een betalingsregeling wordt altijd aan uw persoonlijke situatie aangepast.