HIER

Als gevolg van de beleidswijzigingen van Essent rond groene stroom hebben Stichting HIER klimaatbureau en Essent besloten het huidige brede maatschappelijke partnership in 2016 af te bouwen. Voor 2016 zoeken we gezamenlijk naar een andere vorm van samenwerking.

Beide partijen onderkennen het belang van het continueren van de lopende activiteiten van HIER. Daarom draagt Essent in 2016 nog deels bij aan met name het Klimaatstraatfeest en HIER bespaart, zodat HIER de tijd heeft om vervangende financieringsbronnen te zoeken. Essent en HIER onderzoeken daarnaast de mogelijkheden om een coalitie op te zetten rondom de transitie naar wijken zonder aardgas.