Organogram Essent

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw organogram van de Essent / innogy organisatie.