Essent Energy Infrastructure Solutions (EIS)

De partner die voor jou de beste duurzame energieoplossing ontwikkelt en deze slim inzet. Geïntegreerd in een geoptimaliseerd, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.

Zonnepanelen buiten

Waarom Energy Infrastructure Solutions

De wereld verandert razendsnel en de gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Digitalisering, decentralisatie en democratisering van energie kunnen deze gevolgen beperken. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Dit zorgt voor uitdagingen èn kansen. 

Als aanvulling op de huidige activiteiten van Essent, de levering van groene stroom en gas en het verduurzamen van huizen en gebouwen met onze installatiepartners, voegt Essent een nieuwe tak toe: Energy Infrastructure Solutions (EIS). Met deze uitbreiding is Essent jouw aanspreekpunt voor een diversiteit aan energieoplossingen en de partij die samen met jou de volgende stap in de energietransitie zet.

Voor wie is Essent EIS

Wij zijn een partner voor alle partijen die ontzorgd willen worden in de volgende stap in de energietransitie:

 • Vastgoedontwikkelaars
 • Woningcorporaties
 • Gemeenten
 • Industrie
 • Energiecoöperaties

Met Essent EIS bieden we een volledig duurzaam energiesysteem. Vanaf het eerste ontwerp tot ná de oplevering.

Wat zijn de voordelen van Essent EIS

De belangrijkste voordelen voor stakeholders zijn:

 • Ontzorgen van energievraagstuk tijdens gebiedsontwikkeling
 • Single point of contact
 • Leveren van een betrouwbare en kosten efficiënte oplossing
 • Gegarandeerd volledig duurzaam
 • Robuuste en toekomstbestendige oplossing met behoud van waarde
 • Bijdragen aan een aantrekkelijk investeringsklimaat

Hoe past Energy Infrastructure Solutions binnen de 2050- doelstellingen

Stap voor stap vindt er in de gebouwde omgeving, industrie, landbouw en de mobiliteitssector een transitie plaats. Weg van fossiele brandstoffen en op weg naar een duurzaam energiesysteem. Essent EIS loopt voorop bij een aantal belangrijke stappen die Nederland wil zetten: 
 • zuiniger, flexibeler en slimmer omgaan met energie;
 • van elektriciteit uit fossiele bronnen naar elektriciteit uit zon en wind;
 • van warmte uit aardgas naar duurzame warmte, zoals aardwarmte, restwarmte en groene waterstof;
 • van transport op verbrandingsmotoren naar mobiliteit op elektriciteit of waterstof;
 • een lokale aanpak waarmee we snel kunnen beginnen en een modulaire uitbreiding waardoor we een grote impact kunnen maken.
E-mobility business

Hoe werkt het eigenlijk, Essent EIS

Essent heeft een unieke positie in de energiemarkt:

 • Als nummer 1 in de markt op het gebied van energielevering en klanttevredenheid en met meer dan 100 jaar ervaring in de energiesector weet Essent wat klanten willen;
 • Met een nationaal netwerk van installatiepartners komt Essent bij klanten thuis en op de zaak;
 • Met E.ON als moederbedrijf heeft Essent toegang tot een globaal netwerk met kennis over de meest innovatieve en betrouwbare energie-oplossingen.

Essent EIS gebruikt deze sterke basis om de complexiteit van de energietransitie weg te nemen bij zijn klanten. Dit doet Essent EIS door lokale  energiesystemen te bouwen, te beheren en slim in te zetten. Van levering en opslag van duurzame warmte en koude, zonnepanelen en laadinfrastructuur tot batterijen en waterstofoplossingen; Essent EIS is partner voor de lange termijn. Door een unieke digitale laag toe te voegen aan onze systemen zijn we in staat om intelligent energiestromen met elkaar uit te wisselen, te voorspellen en te sturen. Dit bespaart energie en verlaagt kosten en biedt een oplossing voor netcongestie. We zetten de wensen van de klant centraal en staan open voor verschillende vormen van samenwerking. 

Zonnepark Tucson

Wat zijn de energieoplossingen die Essent EIS biedt

Onze oplossingen zijn altijd volledig duurzaam. EIS is techniek agnostisch, waardoor we in staat zijn om zowel nu als in de toekomst de meest kostenefficiënte én meest duurzame technieken toe te passen in de systemen. Waar een gesprek vaak start met een warmte- en/of koudebehoefte kunnen we dit aanvullen met oplossingen voor duurzame opwekking (zowel voor elektriciteit als warmte), opslag en mobiliteit. Bijvoorbeeld met elektrische of waterstofoplossingen. Essent EIS biedt een oplossing op maat. Daarom zijn de systemen van toepassing op zowel de gebouwde omgeving (nieuwbouw én bestaande bouw) als de industrie of bedrijventerreinen. 

Wat is ectogrid™ en ectocloud™?

De technologie achter de duurzame warmte en koude oplossingen van EIS heet ectogridTM. Dit energiesysteem is het best te vergelijken met de energiehuishouding van een koudbloedig, ectotherm dier: afhankelijk van de omgevingstemperatuur nemen deze dieren een zonnebad om op te warmen en zoeken de schaduw op als het te heet wordt.

ectogridTM verbindt alle partijen in een gebied en regelt de onderlinge slimme uitwisseling van warmte en koude. Een gebouw met vraag naar koude, bijvoorbeeld een data center, produceert warmte. ectogridTM zorgt dat dit wordt gebruikt in een ander gebouw, bijvoorbeeld een appartementencomplex. Warmte en koude worden met een stelsel van leidingen en warmtepompen efficiënt toegepast, ondersteund door opslag. Alle aanwezige energiebronnen in een wijk of stad worden zo efficiënt mogelijk ingezet. Het systeem werkt met lage temperaturen, waardoor de distributie van energie erg efficiënt is. Hierdoor kan de energie input in het systeem drastisch omlaag. Voor de energie die nog extra moet worden opgewekt maakt ectogridTM gebruik van duurzame energiebronnen, zowel voor de levering van warmte (denk aan bodem- of aquathermie) als de levering van elektriciteit uit zonnepanelen.

Door de modulaire opbouw kan ectogridTM op korte termijn en kleinschalig beginnen en over de tijd heen uitgebreid worden.

De digitale laag ectocloudTM stuurt het hele energiesysteem aan en integreert alle energiestromen van verwarming, koeling, opslag, elektriciteitsopwekking en -gebruik. Verrijkt met externe data en zelflerende algoritmes wordt alle energie optimaal benut en het verbruik geminimaliseerd.

Ectogrid logo

E.ON COO Patrick Lammers over Essent EIS

Chief Operating Officer Commercial van E.ON, moederbedrijf van Essent, en voormalig CEO van Essent Patrick Lammers vertelt over Energy Infrastructure Solutions van Essent. En wat de vijfde generatie warmtenetten voor Nederland gaan betekenen.

Lees de blog over EIS

Patrick Lammers - CEO van Essent

Meer weten over Essent Energy Infrastructure Solutions