Onze kijk op een
duurzame toekomst

Bij Essent willen we graag een positieve bijdrage leveren aan het creëren van een betere wereld voor huidige en toekomstige generaties. Klimaatverandering vraagt om actie. Daarom vinden wij het belangrijk om verantwoord om te gaan met natuurlijke bronnen en CO2-uitstoot te verminderen. Zo werken we aan de uitbreiding van de productie van groene stroom uit hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon. En natuurlijk betekent duurzaamheid bij Essent ook dat we aandacht hebben voor onze sociale rol. Mensen staan bij ons nadrukkelijk voorop: Klanten, medewerkers en partners.

Onze focus

Onze maatschappelijke ambities hebben we vastgelegd in een routekaart. De komende jaren werken we aan vier focusgebieden die ons helpen bij het creëren van een duurzame wereld. Op die manier geven we invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Energie
efficiëntie

Energie efficiency

De manier waarop we energie gebruiken is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Wij zetten ons in om het energiebewustzijn bij onze klanten te vergroten om op die manier energiebesparingen te realiseren.

Betaalbaarheid
energietransitie

Betaalbaarheid energietransitie

We realiseren ons dat energie een primaire levensbehoefte is, die voor ons allemaal beschikbaar en betaalbaar moet zijn. Daarom doen we er alles aan om iedereen mee te laten doen in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Hernieuwbare
energie

Hernieuwbare energie

De komende jaren gaan we de opwekking van energie uit natuurlijke bronnen uitbreiden. Het verduurzamen van onze energieproductie uit wind, zon en de introductie van nieuwe duurzame proposities zoals groen gas, staan bij ons hoog op de agenda.

Goed
werkgeverschap

Goed werkgeverschap

Mensen staan bij ons centraal. Wij willen een goede werkgever zijn en een omgeving creëren waarin onze mensen zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen. Een bijdrage leveren aan verduurzaming en innovatie is wat ons gezamenlijk drijft. Mede daarom hechten we veel waarde aan diversiteit op de werkvloer. Iedereen telt!

Hoe Essent invulling geeft aan verduurzaming

Essent is 100% dochter van het toekomstgerichte en duurzame innogy. Wij zetten vol in op het creëren van een duurzame wereld door ons energie aanbod te verduurzamen, onze klanten te stimuleren om energie te besparen of duurzaam op te wekken en via ons moederbedrijf innogy te investeren in bouw van windparken, zonneparken en duurzame mobiliteit.

Al meer dan 20 jaar Groene Stroom

In 1995 lanceerden Essent rechtsvoorgangers PNEM en IJsselmij - als eerste in Nederland – een duurzaam energieproduct voor haar klanten, Groene Stroom®. Sindsdien is Essent één van de grootste groene stroom leveranciers van Nederland gebleven. Zo’n 1,3 miljoen klanten hebben groene stroom.

Essent Groene Stroom werd tot 2015 grotendeels in Nederland opgewekt, uit biomassa, wind en waterkracht. Om Groene Stroom zonder meerprijs te kunnen blijven verkopen, stapte Essent in 2015 over op Europese bronnen (grotendeels Europese en Scandinavische waterkracht). Onze klanten kunnen ook kiezen voor Essent Windstroom (100% Nederlandse wind-energie) of Essent Zonnestroom (Europese zonne-energie) voor een kleine meerprijs.

Pioneer in windenergie

Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen we met de bouw van windmolens om energie duurzaam op te wekken. Inmiddels is ons zusterbedrijf innogy Windpower één van de grootste exploitanten van windparken op land in Nederland. innogy beheert momenteel negen Nederlandse windparken met in totaal 103 windturbines die, met een opgesteld vermogen van 295MW, voldoende stroom leveren voor circa 235.000 huishoudens. Onze ambitie is om de productie van windstroom in 2023 verdubbeld te hebben. Bij de ontwikkeling van duurzame energie houden we ook zeker rekening met de sociale aspecten. Wij willen een goede buur zijn voor de omgeving waar windmolens worden geplaatst.


 

 

Groot in groen gas

Essent ziet in groen gas grote kansen op het gebied van duurzame energie. Groen Gas (biogas) is qua samenstelling hetzelfde als aardgas, maar op een duurzame manier geproduceerd. Bijvoorbeeld door de vergisting van biologisch afval. Essent werkt samen met boeren om hun koeienmest met behulp van biogasinstallaties om te zetten naar biogas van aardgaskwaliteit. Dit gas kan via het gasnet aan consumenten en bedrijven geleverd worden en zo positief bijdragen aan duurzaam energieverbruik. Essent levert jaarlijks 20% van al het beschikbare groene gas in Nederland en is daarmee de grootste partij in groen gas in Nederland. Belangrijke gebruikers van ons groen gas zijn NS en ProRail.

Daarnaast maken we samen met Tamoil duurzaam rijden op groen gas toegankelijk met OGO CNG.

 

Oog voor de toekomst

Essent heeft sinds 2016 een Raad van Kinderen. Wie anders dan kinderen komen tot nieuwe en verfrissende ideeën? Dat is precies de reden waarom Essent in gesprek gaat met kinderen over haar rol in de energietransitie. Tweeëntwintig bovenbouwleerlingen van basisschool Wittering.nl uit Rosmalen denken structureel mee over hoe Essent haar bijdrage aan een duurzame energievoorziening kan vergroten. Deze Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation (opgericht door Prinses Laurentien in 2009) in samenwerking met UNICEF.

 

innogy

Met trots is Essent onderdeel van innogy. Samen werken we aan een betere wereld en nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het brand belief van innogy is tevens de gids voor onze manier van denken en doen.

 

innogy