Maatschappelijke partners

Essent is actief in diverse maatschappelijke samenwerkingsverbanden die de weg banen voor een duurzame toekomst. Als lid van EnergieNederland zijn we actief betrokken bij het Nederlands Energieakkoord.

Onze partners op een rij:
  • MVO Nederland: Essent wil een structurele bijdrage leveren aan een duurzame en eerlijke wereld. Daarom zijn wij partner van het Grote Bedrijvennetwerk van MVO Nederland. Hiermee verplichten we onszelf om altijd te zoeken naar een balans tussen mens, planeet en winst bij belangrijke te nemen beleidsbeslissingen. 
  • NVDE: NVDE staat voor Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Als lid van NVDE wil Essent samen met andere partijen in de keten de krachten bundelen om onze energievoorziening volledig te baseren op hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, water en zon. 
  • NWEA: Belangenbehartiger voor windenergie in Nederland. 
  • Green Deal Nederlandse Koolstofmarkt: Een initiatief om Nederlandse projecten te helpen CO2-reductie te financieren via een markt voor CO2-certificaten. 
  • Nederlandse Klimaatcoalitie: Leden zijn organisaties die werken aan een klimaatneutrale samenleving.
  • REDD+ Business Initiative: Dit initiatief bestaat uit Nederlandse organisaties die investeren in een toonaangevend project voor bosbehoud in Peru. 
  • De Normaalste Zaak: een netwerk van werkgevers die willen groeien tot bedrijven waar mensen met een arbeidsbeperking volwaardig deel van uitmaken.  
  • Ethisch Manifest: Tien regels waar wij ons aan houden om klanten met betalingsachterstanden te helpen en om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan.