Essent E+ product development funnel

In de Essent E+ product development funnel doorloop je een aantal stappen om je idee te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Aan het einde van elke stap ga je langs het management van Essent voor advies en hulp om je idee verder te brengen en te versnellen. De productontwikkelaars van Essent begeleiden je in elke stap.

Stap voor stap

Allereerst werk je je concept verder uit door middel van een conceptplan. Daarin beschrijf je onder andere welk probleem je idee oplost en de hoog-over business case (o.a. marktpotentieel). Vervolgens ga je de haalbaarheid van je idee nader bekijken door de business case te specificeren met bijvoorbeeld operationele, marketing- en IT-kosten, en ga je aan de slag met een customer journey en planning. Daarna werk je toe naar een prototype en een pilot. Daarin test je of je product of dienst het veronderstelde probleem oplost. Dit doe je bijvoorbeeld door het Minimum Viable Product (MVP) via een (online) klantpanel, kwantitatief onderzoek of een kleine (online) campagne te toetsen bij de beoogde klantgroep.

Naar de markt

Als blijkt dat je idee doet wat het moet doen voor de beoogde doelgroep, kun je je idee naar de markt brengen. Om te schalen heb je echter meer nodig dan een goed idee. Toegang tot groei- en succesfactoren, zoals kennis, kapitaal, marketing & sales, is essentieel. In overleg kan Essent hierin optreden als partner.

Essent E+ product development funnel

Je maakt kans om de ‘Essent E+ product development funnel’ te doorlopen door deel te nemen aan de innogy Mobility & Energy Track. Ontdek meer over deze voorronde van de New Dutch Wave Startup Competitie en maak direct kans op een reis naar SXSW2018 in Austin, Texas.