25
augustus
2020
|
17:29
Europe/Amsterdam

‘We willen de kringloop van energie in Breda sluitend krijgen’

In een interview met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vertelt Arjan Rook, projectmanager bij de gemeente Breda, hoe ze de kringloop van energie in Breda sluitend willen krijgen. Om dat te bereiken willen ze onder meer hernieuwbare energie in en rond Breda opwekken om die vervolgens lokaal te kunnen gebruiken.

"De gemeente Breda heeft de ambitie om in 2030 113 GWh aan energie bespaard te hebben", zegt Rook. Dat wil de gemeente onder andere bereiken door bedrijfsdaken vol te leggen met zonnepanelen. Maar ook heeft de gemeente een tool ontwikkeld waarmee ondernemers de gunstigste opties voor zonnepanelen op hun bedrijfsdak kunnen berekenen - de ‘Quickscan Zonnestroom’. Tot nu toe hebben al 350 bedrijven zo’n quickscan uitgevoerd.

De gemeente richtte begin 2019 samen met onder meer ondernemersverenigingen en energieleveranciers de stichting Breda Energie op. Deze stichting helpt ondernemers bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie. Volgens Rook is er op die manier gezamenlijk al een paar miljoen euro bespaard. De ambitie voor dit jaar ligt op zo’n 5000 kiloton aan CO2-besparing.

Collectief

Door het coronavirus hebben ondernemers minder ruimte om te investeren in de energietransitie - dat maakt de financiële onderbouwing van verduurzaming extra belangrijk. Daarbij kunnen bedrijven meer bereiken als ze als collectief opereren. Het bedrijventerrein Breda-Oost vervult hierin een voorbeeldfunctie.

Jeppe Koertshuis is kwartiermaker bij Breda Energie en nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het bedrijventerrein. "Er komen drie windmolens, er rijdt een elektrische deelauto en er komt een waterstofstation. Dat station is een commercieel initiatief dat hier met open armen is ontvangen. Natuurlijk komt er ook een deelauto op waterstof. Verder gaan we een glasvezelnetwerk aanleggen, en als we de straat dan toch openleggen, benutten we wellicht de kans om meteen een kabel voor gelijkstroom aan te leggen. Zonnepanelen, windturbines, accu’s en elektrische auto’s kunnen dan direct op elkaar worden aangesloten zonder energieverlies door omvorming."

Goed voorbeeld doet volgen

Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een warmtenet in de vorm van thermische panelen en warmtepompen in combinatie met seizoensopslag. "Dit systeem is voor het bedrijventerrein Breda-Oost al concurrerend met de huidige aardgasprijs", meent Koertshuis. "Met de ervaringen van dit bedrijventerrein maken we een stappenplan dat we gemakkelijk elders kunnen toepassen. We vertrouwen er op dat veel bedrijven zullen aanhaken. Goed voorbeeld doet volgen."

Aanmelden voor nieuwsbrief