Den Bosch,
28
oktober
2021
|
13:19
Europe/Amsterdam

Twee maatregelen is stagneren, één maatregel is isoleren

Nederland heeft doortastend isolatiebeleid nodig. Dat is de reactie van Essent op de jaarlijkse Klimaat en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

Het is zorgelijk dat Nederland de beoogde CO2-reductie met het huidige energie- en klimaatbeleid niet gaat halen. Vooral in de gebouwde omgeving, waar niet alleen kansen liggen voor CO2-reductie, maar ook voor een lagere energierekening en daarmee draagvlak voor het hele klimaatbeleid. Isoleren speelt daarin een sleutelrol en is gelet op de hoge gasprijzen nu extra urgent.

Essent pleit voor standvastiger isolatiebeleid, zodat we snel meters kunnen maken. Het is noodzakelijk dat het geld, dat op Prinsjesdag is vrijgemaakt om isolatie te stimuleren, doortastender wordt uitgegeven. Nu houdt het kabinet nog vast aan de eis van twee isolatiemaatregelen. Laat dat los. Voor veel mensen zijn twee maatregelen, die vaak gepaard gaan met een verbouwing, een te grote investering. Hierdoor stagneert de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Essent roept op om de eis terug te brengen naar één maatregel, de subsidie te verhogen en lage inkomens extra te ondersteunen. Maak isoleren toegankelijk, zodat iedereen die wil isoleren, kan isoleren.