14
september
2016
|
13:08
Europe/Amsterdam

Sociaal Economische Raad bezoekt Energiekoplopers in Heerhugowaard

Een delegatie van de SER Borgingscommissie Energieakkoord, onder leiding van voorzitter Ed Nijpels, heeft donderdag 8 september een werkbezoek gebracht aan de slimme energieproeftuin Energiekoplopers in de ‘Stad van de Zon’ in Heerhugowaard. In deze proeftuin onderzoeken energiebedrijf Essent en netwerkbedrijf Alliander samen met 200 huishoudens hoe zij het (lokale) elektriciteitsnet betrouwbaar kunnen houden door met een slim energiesysteem en slimme apparaten flexibel met energie om te gaan.

Energiefiles

Het in 2013 gesloten Energieakkoord heeft als doelstelling om in 2023 16 procent duurzame energie te realiseren. Duurzame energiebronnen als wind en zon zijn grillig: het aanbod is groot of klein, afhankelijk van het weer. Dit heeft grote invloed op onze energievoorziening. Als bij veel huishoudens tegelijk veel zonne-energie wordt opgewekt en niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld doordat men op kantoor is, dan kunnen energiefiles op het net ontstaan met mogelijk stroomstoringen tot gevolg. Door flexibel met energie om te gaan en energie te gebruiken op het moment dat er lokaal veel wind of zon is, kunnen huishoudens deze energiefiles helpen voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volledige delegatie en organisatie van het SER-werkbezoek

Belangrijk experiment

Nijpels: “In het Energieakkoord hebben we afgesproken dat het aandeel duurzame energie moet stijgen naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Om dit doel te halen, is het noodzakelijk dat de opgewekte duurzame energie ook getransporteerd kan worden. Daar is een slim energiesysteem voor nodig. Energiekoplopers is een belangrijk experiment dat inzicht geeft in hoe een slim energiesysteem met slimme apparaten helpt om het (lokale) elektriciteitsnet tegen zo laag mogelijke kosten betrouwbaar te houden en welke rol huishoudens daarbij kunnen spelen.”

Bewonersbezoek

Tijdens het bezoek presenteerden Essent en Alliander het project en de belangrijkste tussenresultaten. Ook gingen zij dieper in op hoe deze proeftuin zich verhoudt tot andere proeftuinen en op de voorwaarden van opschaling. De SER-delegatie sprak daarnaast met bewoners over wat zij in het dagelijks leven hebben gemerkt van hun deelname aan de proef.

Over Energiekoplopers

In de proeftuin zijn 200 huishoudens aangesloten op een energiesysteem dat met een slim apparaat in huis, zoals een warmtepomp of een elektrische boiler, communiceert. Het energiesysteem voorspelt de vraag en aanbod van elektriciteit. Daarnaast voorspelt het systeem hoeveel flexibiliteit nodig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen om zo energiefiles (congestie) te voorkomen. De deelnemers kunnen deze flexibiliteit met het slimme apparaat aanbieden. Bijvoorbeeld door overdag zonne-energie te gebruiken om water in hun boiler te verwarmen en dit opgeslagen warme water ’s avonds te gebruiken om mee te douchen. Deelnemende huishoudens hoeven daar niets voor te doen en verliezen geen comfort: het slimme systeem regelt automatisch dat het apparaat op het juiste moment energie opslaat of verbruikt.

Naast de 200 huishoudens nemen Alliander, Essent, IBM, ICT Group (ICT Automatisering), NRG031 en de Gemeente Heerhugowaard deel aan de proeftuin. Het project wordt met subsidie van het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) van de overheid gerealiseerd. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt om inzicht te krijgen hoe met flexibiliteit duurzame energie kan groeien, het elektriciteitsnet tegen zo laag mogelijke kosten betrouwbaar kan blijven en hoeveel dit kan opleveren voor huishoudens. Het systeem waarmee flexibel omgaan met energie geregeld wordt, is ingericht naar de principes van het Universal Smart Energy Framework (USEF).

Relevante links

www.energiekoplopers.nl

www.energieakkoordser.nl