01
juni
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

Servicebedrijven Essent helpen woningcorporaties naar CO2-neutrale woningen

De ruim twee miljoen woningen van Nederlandse woningcorporaties moeten uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Hoewel dat nog ver weg lijkt, is deze opgave groot. Koepelorganisatie AEDES meldde dat corporaties verwachten 108 miljard euro kwijt te zijn aan maatregelen om hun woningen CO2-neutraal te maken. De servicebedrijven van Essent hebben een pragmatische aanpak ontwikkeld die dit verduurzamingsvraagstuk helpt beantwoorden op basis van de integratie met de MJOP. Dat de servicebedrijven woningcorporaties een structurele aanpak bieden, past in de ambitie van Essent om voortrekker te zijn bij het verduurzamen van de bebouwde omgeving.

Er is op dit moment geen duidelijk overheidsbeleid dat corporaties helpt met het maken toekomstgerichte keuzes om hun woningen te verduurzamen. Daarom introduceerde GEAS namens de servicebedrijven van Essent het concept WoonEffect op 31 mei tijdens de Vabi Ortec Corporatiedag. Via deze aanpak kunnen corporaties concrete verduurzamingsstappen zetten die zijn ingebed in hun eigen werkprocessen. Zo stellen de servicebedrijven woningcorporaties in staat om op hun eigen manier bij te dragen aan een betere leefwereld.

Klik op illustratie voor brochure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sander Leenders, directeur Energie+ bij Essent
Corporaties zijn gewend hun onderhoud gedetailleerd te plannen en te budgetteren in hun MJOP. Bij het opstellen daarvan worden allerlei strategische keuzes meegenomen zoals doelgroepenbeleid, huurbeleid en financieel beleid. In die plannen hoort verduurzaming ook thuis. Verduurzaming moet wat ons betreft even simpel in te plannen zijn als een schilderbeurt.
Sander Leenders, directeur Energie+ bij Essent

Het verduurzamen van woningen helpt Nederland om minder CO2 uit te stoten. Met het aanrijken van onder meer hulp bij het maken van planningen en van duurzame keuzes naast het aanbieden van energiezuinige ketels, isolatie en zonnepanelen, zien de servicebedrijven voldoende mogelijkheden om bij te dragen aan dit doel. Terwijl het de huurders in staat stelt om groener, goedkoper en comfortabeler te leven. Het betrekken van huurders is onderdeel van de aanpak.

Leenders: “Voordat woningcorporaties kunnen verduurzamen, hebben zij steun van huurders nodig. Wij willen het communicatietraject zo begrijpelijk mogelijk maken, zodat iedereen betrokken is bij de verduurzamingsslag van huurwoningen in Nederland.”