22
januari
2021
|
16:56
Europe/Amsterdam

Rijk trekt geld uit voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Met een nieuw programma krijgen kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren advies en ondersteuning op het gebied van duurzaamheid. In kleinere organisaties ontbreekt het vaak aan kennis en mensen, waardoor het verduurzamen van hun gebouwen een uitdaging vormt. Het Rijk gaat daarbij helpen en stelt 24 miljoen euro beschikbaar, schrijft Duurzaam Gebouwd.

Het gaat om een programma dat wordt uitgerold in heel het land, maar de twaalf provincies mogen zelf bepalen hoe ze er invulling aan geven. Partijen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld kleine gemeenten, schoolbesturen en zorginstanties met een klein aantal vestigingen. Ook sportbedrijven, culturele instellingen en buurthuizen maken aanspraak.

De vastgoedeigenaren kunnen op verschillende manieren geholpen worden. Zo kan er bijvoorbeeld een beroep gaan worden op duurzaamheidscoaches, die adviezen geven over welke maatregelen slim zijn om te nemen en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Ook helpen ze bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering.

Met het nieuwe plan moet er meer vaart komen in de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. In het Klimaatakkoord staat vastgelegd dat in 2030 zeker 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd moeten zijn.

Boilerplate

© ANP