06
april
2021
|
12:32
Europe/Amsterdam

Recordopbrengst uit windmolens en zonnepanelen in maart

Nederlandse windmolens en zonnepanelen hebben in maart op meerdere dagen een recordhoeveelheid duurzame stroom opgewekt. De cijfers komen van Energieopwek.nl, een site die is verbonden aan het Energieakkoord en het Klimaatakkoord.

Op 13 maart was de productie het hoogst. Die dag leverden zonnepanelen en windmolens, zowel op land als op zee, samen bijna de helft van alle elektriciteit die in het land werd gebruikt. In de top 4 van dagen met de hoogste stroomproductie uit zon en wind staan nu uitsluitend dagen in maart 2021. "De stijging komt vooral dankzij de toename van het opgestelde vermogen", aldus de makers van het overzicht.

Zo is de maximale capaciteit van alle windparken op zee in een jaar tijd verdubbeld en het aantal zonnepanelen met 30 procent toegenomen.

In de hele maand maart werd 32 procent van alle elektriciteit die in Nederland is gebruikt op hernieuwbare wijze opgewekt. Vorig jaar was dat 28 procent. De meeste stroom komt dus nog altijd uit fossiele bronnen als kolen en gas, en voor een relatief klein deel uit de kerncentrale van Borssele.

Op 26 maart was het volgens het maandrapport van Energieopwek.nl zelfs korte tijd zo dat 77 procent van de stroom in Nederland op hernieuwbare wijze werd opgewekt. Daarmee maakte maart "heel even de toekomst waar", aldus de opstellers van het overzicht.

Boilerplate

© ANP