07
december
2016
|
14:58
Europe/Amsterdam

Reactie op Energieagenda

Essent blij met aandacht voor lange termijn, betaalbaarheid voor consument aandachtspunt

Essent is blij met de Energieagenda van het Ministerie. Deze sluit aan bij onze eerdere oproep via de Transitiecoalitie tijdens de Klimaattop voor een langjarig klimaat- en energiebeleid via een klimaatwet, die investeringszekerheid biedt aan marktpartijen. Innogy (moedermaatschappij van Essent) wil de komende jaren een blijvende bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland en Europa met wind op land, wind op zee, energiebesparing en innovaties op het gebied van decentralisering en digitalisering.

Betaalbaarheid

Essent vindt het wel belangrijk dat er aandacht is voor de betaalbaarheid van de energietransitie voor de consument. In de energieagenda wordt erkend dat de impact van de energietransitie op de energierekening onzeker is voor de lange termijn. Essent benadrukt dat een betaalbare energierekening van groot belang is, juist voor het draagvlak van de energietransitie. Essent gaat graag met de overheid in gesprek hoe de kosten van de energietransitie voor de consument beperkt kunnen worden.

Een paar punten uit de Energieagenda uitgelicht:

  1. Voor de verdere transitie naar een CO-neutrale, duurzame energievoorziening is het goed dat de SDE+ voor duurzame energie blijft, ook na afloop van het Energieakkoord;
  2. Essent is blij dat de Energieagenda kiest voor voortzetting van de grootschalige uitrol voor wind op zee, met een nieuwe routekaart voorbij 2023;
  3. De energieagenda erkent dat de energiemarkt goed functioneert. Het ministerie wil belemmeringen voor flexibiliteit in het energiesysteem wegnemen, en benadrukt dat dit een marktactiviteit is. Essent onderschrijft dit. Powerhouse is samen met haar grootzakelijke klanten op dit moment al actief. De pilot Energiekoplopers van Essent heeft laten zien dat ook de flexibiliteit van huishoudens kan worden ingezet ten behoeve van lokale verstoppingen op het net.