's Hertogenbosch,
14
maart
2019
|
15:08
Europe/Amsterdam

Reactie Essent op doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord

Op 13 maart presenteerden het PBL en het CPB hun doorrekeningen van het ontwerp-Klimaatakkoord met daarin het effect van de voorgestelde maatregelen op de verduurzaming van ons land. Zij keken naar de opwek van duurzame energie, de voorgenomen besparing op de uitstoot van CO2, de kostenverdeling tussen consument en industrie en, voor het eerst, naar het effect van de maatregelen op de energierekening van de consument.

Reactie Essent
We zijn zeer tevreden met de uitkomsten van de doorrekening van het Klimaatakkoord door het PBL en het CPB. In het akkoord is aandacht voor veel zaken waar wij als Essent al langer aandacht voor vragen: betaalbaarheid van de energietransitie en de mogelijkheid voor onze klanten om stapsgewijs de transitie in te zetten - niet te kostbaar en niet te ingrijpend.

We zien dat er financiële ruimte komt voor de opwek van hernieuwbare energie door woningeigenaren. Dat is fijn voor woningeigenaren die, bijvoorbeeld, zonnepanelen overwegen. Isolatie wordt binnen het akkoord als belangrijke basis voor duurzaam wonen gezien. En ook wij zijn ervan overtuigd dat dé sleutel tot een betaalbare en succesvolle energietransitie ligt in isolatie.

We wakkeren de ambities uit het ontwerp-Klimaatakkoord voor de ontwikkeling van duurzame energie op land en voor wind op zee graag verder aan. Daarmee zorgen we ervoor dat particulieren, zakelijke klanten en overheden hun energieverbruik verder kunnen verduurzamen en komt onze klimaatdoelstelling een stuk dichterbij.

Tot slot wordt er door het kabinet, als reactie op de doorrekeningen, gekeken naar een andere verdeling van de lasten tussen consument en industrie. Dit gaat positief van invloed zijn op de energierekening van de consument, deze wordt hierdoor meer behapbaar en betaalbaar.

Patrick Lammers CEO van Essent
Kortom, voorlopig zien wij het ontwerp-Klimaatakkoord als een mooi resultaat, maar we houden ontwikkelingen uiteraard nauwgezet in de gaten. Op veel punten moet namelijk nog veel werk worden verzet. Wij zijn hiervoor opgelijnd en startklaar. Wij blijven ons inspannen om de stem van onze klanten te laten horen zodat iedereen kan meedoen aan de energietransitie.
Patrick Lammers CEO van Essent