's Hertogenbosch,
21
december
2018
|
16:31
Europe/Amsterdam

Reactie Essent op concept Klimaatakkoord

'Iedereen mee in de energietransitie'
Patrick Lammers, CEO van Essent: “Het is goed om te zien dat met dit concept akkoord echte concrete stappen worden gezet in de verduurzaming van ons land. Essent staat in de startblokken om klanten te helpen met verduurzamen. Tegelijkertijd moet er nog een aantal politieke knopen worden doorgehakt, o.a. over betaalbaarheid. Essent blijft zich inzetten voor een eerlijkere verdeling van de lasten, zodat iedereen kan meedoen aan de energietransitie.”

In de startblokken met isolatie en hybride warmtepompen
Bewoners en eigenaren kunnen rekenen op een aanpak die hen ontzorgt. Essent kan hen helpen bij het nemen van de verduurzamingsmaatregelen hierbij passen. Dat hoeft niet in 1 keer helemaal van het aardgas af te zijn. Vaak zijn ‘no regret’ maatregelen als tussenstap juist verstandig. Met isolatie of een hybride warmtepomp kan je direct verduurzamen en de maatregelen verdienen zich relatief snel terug.

Meer ambitie op hernieuwbare energie nodig
Op het gebied van de ontwikkeling van hernieuwbare energie worden goede stappen gezet, maar de ambitie mag hoger. Essent gelooft dat er meer hernieuwbaar vermogen aan zon en wind noodzakelijk is om de doelstellingen in 2030 te realiseren. Gemeenten spelen hierin via de Regionale Energie Strategieën een cruciale rol. Het is aan iedereen om ervoor te zorgen dat inwoners van de gemeenten nut en noodzaak zien van deze investeringen in hernieuwbare energie en dat ze tijdig worden gerealiseerd.

Goede afspraken elektrisch vervoer
Tot slot is Essent blij met de ambities voor elektrisch vervoer. Essent gaat graag met de markt aan de slag om laadinfrastructuur te realiseren, zodat klanten een goed netwerk aan laadfaciliteiten krijgen tegen lagere prijzen.

Patrick Lammers, CEO van Essent
Het is goed om te zien dat met dit concept akkoord echte concrete stappen worden gezet in de verduurzaming van ons land. Wij staan hiervoor in de startblokken. Tegelijkertijd moet er nog een aantal politieke knopen worden doorgehakt. Essent blijft zich inzetten voor een eerlijkere verdeling van de lasten, zodat iedereen kan meedoen aan de energietransitie.
Patrick Lammers, CEO van Essent