15
september
2020
|
10:27
Europe/Amsterdam

Provincie Noord-Holland zet verder in op vergroening

Noord-Holland reserveert deze coalitieperiode 73 miljoen euro om toe te werken naar een klimaatneutrale provincie. In het Actieprogramma Klimaat presenteert de provincie de klimaatmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat Noord-Holland over tien jaar 49 procent minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990.

In het plan schrijft het provinciebestuur dat er hard gewerkt wordt aan een passende energie-infrastructuur. Daarnaast wordt het lokaal opwekken van energie de komende tien jaar verdubbeld en zet de provincie in op waterstof voor met name de industrie. Als het gaat over zonne-energie wil de provincie aanjager zijn grootschalige zonneprojecten op de daken van bedrijven en scholen, en langs wegen. Ook wil de provincie het meervoudig gebruik van ruimte stimuleren, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op een parkeerterrein.

Andere punten waarop wordt ingezet zijn het inzetten van aardwarmte voor het verwarming van huizen en kassen, het zoveel mogelijk hergebruiken van grondstoffen en het verduurzamen van de voedselvoorziening. In het plan schrijft de gedeputeerde Klimaat & Energie dat de provincie "een stevige regierol" zal aannemen in de energietransitie en samen zullen werken met onder meer gemeenten, netbeheerders, havens, en anderen.

Aanmelden voor nieuwsbrief