's-Hertogenbosch,
10
oktober
2017
|
18:18
Europe/Amsterdam

Nieuw energieakkoord moet kabinet naar ambitieuze doelstellingen navigeren

Essent staat klaar om samen met het volgende kabinet invulling te geven aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Wij zijn enthousiast over de versnelling van de energietransitie die de coalitiepartijen willen inzetten en ondersteunen het plan om doelstellingen in een Klimaatwet vast te leggen.

Aandacht voor maatregelen in energieakkoord

De energietransitie is een project van de lange adem dat de hele maatschappij aangaat. Het is dan ook goed dat in het regeerakkoord is opgenomen dat er een nationaal energie- en klimaatakkoord moet komen. Dit zorgt voor lange termijn zekerheid, stabiliteit en breed maatschappelijk draagvlak.

In dit ‘energieakkoord’ zou het pakket aan maatregelen verder moeten worden uitgewerkt. Essent maakt zich namelijk zorgen over de manier waarop dit kabinet de doelstellingen van Parijs wil bereiken.

Aandeel duurzame energie in SDE taart

Zo is het bijvoorbeeld positief dat het kabinet inzet op verduurzaming van de industrie. De voorgestelde verbreding van de SDE+ moet echter niet ten koste gaan van de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland.

Overgangsregeling voor zonnepaneelbezitters

Ook kondigt de nieuwe coalitie aan de salderingsregeling voor het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen per 2020 te hervormen. Essent vindt het belangrijk dat huishoudens hier snel duidelijkheid over krijgen en dat er een solide overgangsregeling komt.

Middelen voor energiebesparing

Essent is ambitieus als het gaat om het energiezuiniger maken van gebouwen. Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een lagere energierekening. Wij zijn dan ook blij dat de regering het belang van goede isolatie onderkent, maar maken ons zorgen over het tempo en de financiële middelen die het kabinet beschikbaar stelt.

Oog voor efficientië

Wij juichen toe dat de gemeente de regie krijgt bij het opstellen van plannen voor de verduurzaming van woningen. Daarbij zouden gemeenten de kennis, expertise en het innovatief vermogen van marktpartijen, zoals energiebedrijven, maximaal moeten benutten zodat de transitie zo efficiënt mogelijk kan verlopen.