14
juli
2015
|
20:00
Europe/Amsterdam

Leveranciers en producenten groene stroom trekken steun aan Consumentenbond onderzoek over duurzaamheid in

Leveranciers en producenten groene stroom trekken steun aan Consumentenbond onderzoek over duurzaamheid in

Nuon, Essent, E.ON, GDF SUEZ, de Nederlandse Energie Maatschappij en Budget Energie maken bekend dat zij hun steun aan het jaarlijkse onderzoek naar de duurzaamheid van energieleveranciers door de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, WNF en Wise intrekken. Deze zes bedrijven zijn goed voor meer dan 70% van de in Nederland opgewekte en aan consumenten geleverde groene stroom.  

“Wij prijzen het initiatief om consumenten meer inzicht te geven in de duurzaamheid van hun energieleverancier. Daarom hebben we sinds de start in 2013 steeds aan het onderzoek meegewerkt. Om twee redenen stoppen wij hier nu echter mee:

  1. De onderzoeksmethodiek is gebaseerd op criteria die sterk leunen op voorkeuren van de onderzoekers. Er worden geen algemeen geldende criteria voor duurzaamheid gebruikt. Daardoor krijgen klanten een verkeerd beeld van de duurzaamheid van hun leverancier.
  2. Volume speelt geen enkele rol, waardoor een bedrijf met slechts een beperkt aantal klanten bovenaan de lijst kan komen. Dat is niet reëel. Het gaat er júist om schaal te maken met duurzame energie. Pas dan krijgt de energietransitie vorm.

De afgelopen jaren hebben we onze suggesties voor een verbeterde onderzoeksmethodiek gedeeld met de onderzoekers. In de opzet van het onderzoek voor dit jaar is daar helaas nog steeds niets mee gedaan. Wij vinden het belangrijk dat consumenten een goed inzicht hebben in de duurzaamheid van hun leverancier. Het huidige onderzoek geeft dit inzicht echter niet. Daarom trekken wij onze steun aan het onderzoek in.

Uitgebreide gegevens over de herkomst van elektriciteit zijn reeds beschikbaar op de overheidswebsite Consuwijzer. Consumenten vinden hier informatie waarmee zij een gefundeerde beslissing kunnen nemen over de keuze van hun energieleverancier. We zijn graag bereid om met stakeholders te werken aan een uitbreiding van deze informatievoorziening, en een systematiek waarin de bijdrage van energiebedrijven aan de verduurzaming objectief wordt aangetoond.”