30
juli
2020
|
17:15
Europe/Amsterdam

Kunstig zonnesysteem op Zeeuwse dijk

Een zonnesysteem op een dijk in Zeeland is omgezet in kunstwerk. De zonnepanelen hebben de beeltenis van de bekende admiraal Michiel de Ruyter. Solar Magazine schrijft over het bijzondere zonnepark.

De kunstige zonnepanelen maken deel uit van een driejarige proef waarbij wordt gekeken hoe zonnesystemen op passende wijze kunnen worden geïntegreerd in een dijk zonder dat de (water)veiligheid in het geding komt. Zo wordt er onder andere gekeken of het plaatsen van zonnepanelen invloed heeft op de stevigheid van de dijk. Ook wordt gelet of de initiatieven passen in de omgeving en of dijk er draagvlak is onder bewoners.

Het waterschap waar Ritthem toe behoort, Scheldestromen, stelde de dijk in Ritthem beschikbaar voor de uitvoering van de proef. Bij één van de andere zonnesystemen op de dijk wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met de dijkbekleding. De verschillende oplossingen worden nauwgezet gemonitord door de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

Zonnesystemen op dijken is één van de mogelijkheden die wordt onderzocht als manier om in lijn te blijven met de klimaatdoelstellingen. De proeven duren tot 2024, daarna wordt de dijk weer hersteld in oude staat.

Boilerplate

Meer Essent en Zonnepanelen

 

Aanmelden voor nieuwsbrief