13
maart
2019
|
09:40
Europe/Amsterdam

Jaarcijfers innogy over 2018

innogy: retailactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk en lage windniveaus hebben invloed op het groepsresultaat over 2018

Vandaag presenteerde ons moederbedrijf innogy haar financiële resultaten over 2018. Een toelichting op de jaarcijfers is hier te vinden.

 

- Aangepaste EBIT van ongeveer EUR 2,6 miljard en een aangepast nettoresultaat van meer dan EUR één miljard; 

- Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van innogy SE stellen over het boekjaar 2018 een dividend voor van
EUR 1,40 per aandeel; 

- Voortgezette focus op groeistrategie en het veiligstellen van bestaande activiteiten in 2019.