download
Frank Brichau naar Spitsbergen
16
april
2018
|
12:20
Europe/Amsterdam

Frank Brichau, CCO van Essent, naar Spitsbergen voor duurzamer Nederland

Onder leiding van poolreiziger en klimaatjournaliste Bernice Notenboom gaat Frank Brichau, CCO van Essent, op expeditie naar Spitsbergen. Naast energieleveranciers als Essent, belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties gaan zo’n dertig bestuurders mee van banken, verzekeraars, investeerders en vermogensbeheerders. Het doel van de reis is om samen een bijdrage te leveren aan het klimaatdoel om in 2030 de CO2 uitstoot met 49% terug te brengen.

Betaalbare energietransitie

Essent werkt hard aan het terugbrengen van de CO2 uitstoot. Zo levert zij al haar klanten standaard energie uit Europese wind en biedt zij als eerste energiemaatschappij groen gas met biogas: een duurzaam alternatief voor aardgas. Met DubbelGroen levert het bedrijf het schoonste energieproduct van Nederland. Klanten die daar voor kiezen, krijgen een combinatie van groen gas en windstroom dat is opgewekt uit 100% Nederlandse wind.

Essent is er van overtuigd dat de transitie naar een duurzame samenleving met name een kwestie is van geld. Technologische ontwikkelingen om tot een duurzame samenleving te komen volgen elkaar in hoog tempo op. De energieleverancier investeert hier fors in en levert een belangrijke financiële bijdrage aan de energietransitie. Ook veel particuliere huishoudens doen mee, bijvoorbeeld met zonnepanelen of een warmtepomp. Maar die investeringen kosten hen vaak veel geld.

Het bedrijf zoekt daarom naar oplossingen. Zo biedt zij, bijvoorbeeld, iedere huizenbezitter een extra mogelijkheid om mee te doen aan de energietransitie door zonnepanelen te verhuren. Huiseigenaren hoeven dan géén investering te doen en betalen een vast huurbedrag per maand dat wordt verrekend met de energierekening.

We willen iedereen in staat stellen om op zijn eigen manier mee te doen aan het beter maken van zíjn leefwereld. We zetten bij Essent vol in op een duurzame wereld door onze klanten te helpen met energie te besparen of deze duurzaam op te wekken. Comfort, betaalbaarheid en CO2-besparing gaan hierbij hand in hand.
Frank Brichau, CCO van Essent
Bernice Notenboom, poolreiziger en klimaatjournaliste.
We staan voor een grote uitdaging om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Het is in het belang van alle Nederlanders dat we daar iedereen bij betrokken houden. Dat houdt onder meer in dat de energietransitie voor iedereen betaalbaar moet blijven. Met deze brede vertegenwoordiging uit de financiële sector, energie en belangenorganisaties aan boord kunnen we hierover sneller tot  afspraken komen.
Bernice Notenboom, poolreiziger en klimaatjournaliste.

Frank Brichau reist met het schip de Rembrandt van Rijn af naar Spitsbergen om de gevolgen van klimaatveranderingen rond de Noordpool zelf te ervaren. Tijdens de reis worden belangrijke thema’s besproken en samenwerkingen opgezet om ook na de expeditie met elkaar aan oplossingen te werken.

Citizen Science voor ESA

Onder leiding van Mark Drinkwater, hoofd CryoSatEarth Observations van het European Space Agency (ESA), zullen de expeditieleden bijdragen aan wetenschappelijk veldwerk met onder andere ijsboringen op de gletsjer en het nemen van monsters van zeewater om de vermenging van zoet en zout water bij verschillende temperaturen te registreren.