's-Hertogenbosch,
07
september
2017
|
00:01
Europe/Amsterdam

Essent verduurzaamt leasebeleid

In het kader van haar duurzaamheidsstrategie zet Essent het volledige leasewagenpark om naar elektrische en hybride modellen. Essent en moederbedrijf innogy hebben als strategie het verduurzamen van de energievoorziening en het aanbieden van slimme oplossingen voor energiebesparing. Dit betekent dat medewerkers van Essent vanaf september 2017 alleen volledig elektrische of plug-in hybride auto’s kunnen kiezen als nieuwe leaseauto. Door over te stappen naar volledig elektrische of plug-in hybride leaseauto’s geeft Essent invulling aan haar duurzame ambities.

Ambitie: volledig elektrisch in 2020
In maart van dit jaar kondigde moederbedrijf innogy in Duitsland al een nieuwe duurzame leaseregeling aan. Deze wordt nu ook in Nederland ingevoerd. Het is de sterke ambitie van Essent om haar leasewagenpark zo snel als mogelijk CO2-neutraal te maken door alleen volledig elektrische auto’s toe te staan. Omdat het aanbod van volledig elektrische auto’s nu nog te gering is en de actieradius vaak te beperkt, worden ook nog plug-in hybride auto’s toegestaan. Met het huidige aanbod en de voorziene marktontwikkelingen is de verwachting dat het overstappen op volledig elektrisch vanaf 2020 mogelijk is.

Laadfaciliteit thuis en op het werk
Om de verduurzaming van het leasewagenpark mogelijk te maken optimaliseert Essent de laadinfrastructuur op de Essent-locaties. Daarnaast komen medewerkers in aanmerking voor een door Essent geleverde en geïnstalleerde thuislaadfaciliteit op hun eigen terrein, om ervoor te zorgen dat altijd kunnen beschikken over laadcapaciteit.