03
januari
2017
|
07:45
Europe/Amsterdam

Essent, NS en ProRail geven belangrijke impuls aan groen gasproductie in Nederland

NS en ProRail nemen in 2020 10% van de totale huidige groen gas productie in Nederland af voor verwarmen stations en wissels

Patrick Lammers, CEO van Essent
“De energievoorziening in Nederland moet verduurzamen. Essent wil in die ontwikkeling een leidende rol spelen. Dat is één van de speerpunten van ons moederbedrijf innogy en daar zetten we vol op in. Die ambitie krijgt met de overeenkomst tussen NS, ProRail en ons een forse impuls. Dit is goed nieuws voor Nederland. Het is een belangrijke stap naar het behalen van klimaatdoelstellingen.”
Patrick Lammers, CEO van Essent

Essent gaat kantoren, stationsgebouwen en wissels van NS en ProRail verwarmen met groen gas. NS en ProRail kunnen daardoor invulling geven aan hun ambitie om het energieverbruik van alle gebouwen en infrastructuur in de spoorsector te verduurzamen. Essent bevestigt met deze overeenkomst haar rol als aanjager van duurzame gasproductie in Nederland. Het contract tussen NS, ProRail en Essent start op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van zes jaar.

In totaal levert Essent per jaar 13,7 miljoen kubieke meter gas. In 2017 nemen NS en ProRail 25% van hun gas als groen gas af. In 2020 zal al het gas dat zij afnemen groen gas zijn. Uiteindelijk gebruiken NS en ProRail hiermee circa 10% van de totale (huidige) groen gas productie in Nederland. 

NS en ProRail daagden bij de aanbesteding de energiemarkt uit om nieuwe duurzame energiebronnen te bouwen voor levering van gas. Een belangrijk onderdeel van het contract is dat er additionele groen gas productie –installaties worden gebouwd. Vanaf 2020 mag er alleen groen gas worden geleverd dat wordt geproduceerd in installaties die in 2017 nog niet in bedrijf waren. Het groen gas wordt aantoonbaar duurzaam gemaakt uit biomassa bestaande uit hernieuwbare grondstoffen zoals groente-, tuin- & fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen.

Het gas wordt gebruikt voor de verwarming van stations, wachtruimtes en kantoorgebouwen op en rond het station en voor het verwarmen van wissels. Met deze overeenkomst werken NS, ProRail en Essent samen aan het terugdringen van de CO2 –uitstoot en geven de drie partijen een belangrijke impuls aan de verdere groei en ontwikkeling van de groen gasproductie in Nederland.

Feiten en cijfers

Essent levert per jaar ongeveer 14 miljoen kubieke meter gas aan de spoorsector. Door toename van het aanbod groen gas én afname van de hoeveelheid vastgoed (vanuit de NS strategie) zal in 2020 al het vastgoed en de infrastructuur van NS en ProRail groen verwarmd worden.

Dit contract behelst per 2020 ongeveer 10% van de totale (huidige) groene gas productie in Nederland.

Het groen gas wordt aantoonbaar duurzaam gemaakt uit biomassa bestaande uit grondstoffen zoals groente-, tuin- & fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen.

Er zijn 183 stations die d.m.v. gas worden verwarmd. Alle stations zijn vanaf 2017 voorzien van 100% groene stroom. Ook worden andere vormen van duurzame energieopwekking ingezet, bijvoorbeeld WKO-installaties en zonnepanelen. Voorbeelden hiervan zijn de stations Utrecht Centraal (zonnepalen en WKO), Rotterdam Centraal (zonnepanelen en WKO) en Amsterdam Centraal (WKO).

In totaal worden 3958 van de 5207 wissels verwarmd d.m.v. gas (de overige wissels zijn elektrisch of worden met aardwarmte verwarmd).