29
november
2016
|
10:05
Europe/Amsterdam

Essent helpt ook Bosschenaren om probleemschulden te voorkomen

Essent heeft vandaag het Convenant Vroegsignalering Schulden ’s-Hertogenbosch ondertekend. Het College van Den Bosch heeft samen met organisaties verantwoordelijk voor woningverhuur, waterlevering, gemeentelijke belastingen, zorgverzekeringen en Essent een samenwerking opgesteld om betalingsachterstanden bij haar inwoners te voorkomen, te beperken en structureel op te lossen.

Al tijden zet Essent zich actief in om armoede door probleemschulden bij haar klanten te verminderen. Zij ziet dat de kansen op succes sterk toenemen wanneer zij op dit onderwerp samenwerkt met andere bedrijven en organisaties. Daarom is Essent eerder al een samenwerking in de gemeente Leeuwarden aangegaan en tekende zij het ethisch manifest 'van Schulden naar Kansen' van de Delta Lloyd Foundation. Doel van dat manifest is dat schuldeisers aan oplossingen werken voor het groeiende probleem van betalingsachterstanden en schulden.

Volwaardig blijven deelnemen aan de samenleving

De gemeente Den Bosch wil financiële problemen bij inwoners en alle negatieve gevolgen daarvan in een zo vroeg mogelijk stadium voorkomen. De gemeente vraagt de ondertekenaars van het convenant arm in arm te werken aan een gezamenlijke, hoogwaardige en onafhankelijke dienstverlening bij financiële problematiek. Hierdoor kunnen inwoners volwaardig blijven deelnemen aan de samenleving.