25
oktober
2018
|
09:40
Europe/Amsterdam

Essent verkent toekomstige energiebehoefte

De recente publicatie van het IPCC-rapport benadrukt de noodzaak tot het nemen van ingrijpende verduurzamingsmaatregelen. We staan met elkaar voor een langlopende, impactvolle energietransitie zodat we toegroeien naar een duurzame economie en leefomgeving.

In Nederland zijn daarom verschillende partijen, waaronder Essent, volop in onderhandeling over een nieuw Klimaatakkoord. Doel is om in december maatregelen af te spreken waarmee Nederland in 2030 minimaal 49% CO2 reduceert. Het grotere doel is om in 2050 zo goed als CO2-neutraal te zijn, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van.

Hierbij wordt de bestaande economische structuur als vertrekpunt genomen. We stellen de vraag hoe we onze bestaande economie CO2-neutraal kunnen maken.

Maar wat als onze economie er in 2050 compleet anders uitziet dan vandaag de dag? Als we denken vanuit onze toekomstige behoeften komen we wellicht tot heel andere oplossingen. Technologische ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat onze economie transformeert naar een volledig andere economische structuur. Wat als bijvoorbeeld onze mainports straks functioneren als ‘recycling hubs’, zelfsturende auto’s en drones heel normaal zijn en consumenten worden beloond voor het handelen in energie op een ‘transactive energy’-markt. Hoe zouden we met die wetenschap naar het vraagstuk van CO2-reductie kijken?

Essent heeft Berenschot gevraagd om dit gedachte-experiment gezamenlijk verder uit te werken, waarbij we niet de bestaande economische structuur maar de economie van 2050 als vertrekpunt nemen.

Het resultaat van dit gedachte-experiment is beschreven in de publicatie ’Rethinking the energy transition: new economy, lower emissions’. Hierin schetsen Essent en Berenschot een nieuw economisch perspectief op CO2-reductie richting 2050. Een situatie waarin technologische en maatschappelijke trends zorgen voor een nieuwe economische structuur, die uit zichzelf voor lagere emissies zorgt. Deze trends zorgen voor een vliegwieleffect, waarmee kansen ontstaan voor de versterking van de Nederlandse innovatiepositie.

Dit gedachte-experiment analyseert de impact van bestaande trends, zoals Internet of Things (IoT), automatisering, circulariteit en de kostendalingen van duurzame energie op onze economische structuur. Uit de publicatie volgen een aantal interessante ‘what-if’ beelden voor 2050, zoals:

  • De sterke kostenreductie van energietechnologieën zorgt voor gemiddeld lage stroomprijzen, met een sterk fluctuerend karakter; Lage stroomprijzen in combinatie met de aanwezigheid van onze mainports maken van Nederland een interessant vestigingsklimaat;
  • De groei van de recyclingindustrie zorgt voor een sterke daling in fossiel-gedreven industrie en de mainports transformeren naar ‘circulaire hubs’;
  • Zelfrijdende elektrische auto’s bepalen het straatbeeld en spelen een belangrijke rol in de balancering van het energiesysteem;
  • Door digitalisering krijgen consumenten meer invloed op de energiemarkt; ‘transactive energy’ stelt hen in staat te profiteren van fluctuerende energieprijzen.

De resultaten van het gedachte-experiment leiden ook tot interessante inzichten voor het huidige klimaatdebat. Zo legt de verbreding van de reikwijdte van ‘klimaat’ naar ‘klimaat en economie’ nadruk op andere opties voor CO2-reductie, waarin innovatie centraal staat en die kansen creëert voor de versterking van de Nederlandse economie. In het huidige debat vraagt dit om flexibel toepasbare investeringen, die toekomstige ‘lock-outs’ voorkomen. Daarnaast lijkt mobiliteit een belangrijke aanjager te zijn in de nieuwe economische structuur. Veranderingen in het mobiliteitslandschap hebben namelijk effect op tal van sectoren.

Geïnteresseerden kunnen een digitale kopie van het rapport ’Rethinking the energy transition: new economy, lower emissions’ aanvragen bij Essent door een mailtje te sturen aan Essent Mediarelaties.