04
september
2014
|
17:38
Europe/Amsterdam

Essent: biomassa verdient hogere waardering

Essent: biomassa verdient hogere waardering

Essent werkt niet mee aan het lopende onderzoek naar duurzaamheid van elektricteitsleveranciers door Consumentenbond, Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu. De organisaties willen eind oktober hun onderzoek presenteren en hebben daartoe in de afgelopen weken een vragenlijst toegestuurd aan energieleveranciers, waaronder Essent.  

Energieakkoord

Wij vinden het onjuist dat in het onderzoek bijstook van biomassa wordt gezien als minst duurzame vorm van elektriciteitsopwekking. In het Energieakkoord is afgesproken dat bij- en meestook van biomassa moet bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020. Wij zijn verbaasd dat Greenpeace en Natuur & Milieu het Energieakkoord hebben ondertekend en in eigen onderzoek bijstook van biomassa als minst duurzaam beoordelen. Door deze duurzame opwektechniek af te wijzen, halen we de afgesproken doelen niet.  

Biomassa hard nodig

Bij- en meestook van biomassa is hard nodig om, samen met andere vormen van duurzame energie, de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 en 16 procent in 2023 uit het Energieakkoord te halen. Daarnaast is het een relatief goedkope en flexibel inzetbare duurzame energiebron, die opgeslagen kan worden en niet afhankelijk is van wisselende weersomstandigheden, zoals wind- en zonne-energie.  

Essent opnieuw grootste groene stroomproducent

Essent zet de schouders onder het Energieakkoord om het te laten slagen en roept andere partijen op dat ook te doen. Essent is opnieuw de grootste producent van groene stroom in Nederland. In totaal was Essent in 2013 verantwoordelijk voor ruim 21 procent van alle in Nederland gemaakte groene stroom. Ruim 45 procent is daarvan opgewekt met duurzame biomassa. Naast onze kritiek op de beoordeling van bijstook van biomassa, vinden wij het onjuist dat in de ranglijst van het onderzoek bedrijven zonder productiecapaciteit hoger scoren dan Europese bedrijven die wel een bijdrage leveren aan zowel de verduurzaming als de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de Nederlandse energievoorziening.  

Onderzoek

Essent is bereid om mee te werken aan ieder onderzoek naar de duurzaamheid van elektriciteitsleveranciers, dat bijstook van biomassa wel juist beoordeelt, en kijkt naar de bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening om ongelijkheid tussen Europese en Nederlandse bedrijven uit te sluiten.