24
november
2015
|
12:35
Europe/Amsterdam

Eerste commercieel geproduceerde groen gas uit 100% rundermest op Nederlands gasnet

Eerste commercieel geproduceerde groen gas uit 100% rundermest op Nederlands gasnet

Ras en Zonen VOF uit Den Bommel levert als eerste agrarisch bedrijf in Nederland groen gas uit 100% rundermest aan het aardgasnet. Niet eerder wist een agrarisch bedrijf pure rundermest op commerciële basis om te zetten in biogas en dit rendabel op te werken naar groen gas van aardgaskwaliteit. Energieleverancier Essent neemt de gehele productie van ongeveer 200.000 m3 groen gas per jaar af. Zij voorziet dat op termijn door mestvergisting 1 miljard m3 groen gas per jaar in Nederland kan worden geproduceerd.

Door de afschaffing van het melkquotum kunnen agrariërs hun veestapel uitbreiden. Daar staat een mestverwerkingsverplichting tegenover. Dat houdt in dat er minder nitraat en fosfaat uit rundermest in de bodem en het grondwater terecht mag komen. Deze ontwikkeling doet een beroep op agrarische bedrijven om een oplossing te vinden voor hun mestvoorraden.

Veehouder Jaap-Jan Ras: “Met de mono-mestvergister vinden wij een nieuwe nuttige bestemming voor onze mestvoorraad. Wij produceren zo sinds kort op commerciële wijze groen gas en voeden dat in het lokale aardgasnet in. We stoten als veehouder tegelijkertijd minder methaan uit: een broeikasgas dat 23 keer zo schadelijk is voor het milieu dan CO2, terwijl onze veestapel door afschaffing van het melkquotum wel kan groeien.”

Menke Ubbens, directeur Retail Energy Management dat onder andere verantwoordelijk is voor de energie-inkoop bij Essent: “Door mestvergisting denken wij dat in de toekomst ongeveer 1 miljard m3 groen gas kan worden geproduceerd. Dat staat gelijk aan 10% van het huishoudelijk gasgebruik in Nederland. Door als Essent dergelijke initiatieven mogelijk te maken, dragen wij bij aan de klimaatdoelstellingen die Nederland heeft gesteld en worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Immers, met mestvergisting wordt de uitstoot van schadelijke stoffen zoals methaan- en ammoniak uit mest verminderd.”

Essent is de eerste energieleverancier in Nederland die een kant-en-klare dienst voor groen gas invoeding aan agrariërs kan leveren, waardoor het eenvoudig is om mono-mestvergisters op boerderijniveau te exploiteren. Zo neemt Essent onder meer de administratieve taken en de marktrisico’s uit handen. Ook neemt zij de volledige productie van het geproduceerde gas af en sluit zij naadloos aan op de gasprijzen zoals die in de SDE+ subsidie worden verrekend. Met dit pakket aan diensten kan Essent voorzien in de individuele behoeften van de vergisters en ontzorgt zij de producent zoveel mogelijk.