30
oktober
2020
|
10:07
Europe/Amsterdam

Drenthe bouwt nog maximaal 625 hectare aan zonneparken

De provincie Drenthe wil nog maximaal 625 hectare aan grondgebonden zonneparken bouwen tot aan 2030. Daarna moet de bouw van dergelijke parken gestopt zijn, zo stelt het provinciebestuur.

Volgens de Gedeputeerde Staten zijn de zonneparken "onvoldoende inhoudelijk" uitgewerkt als het gaat om "landschappelijke inpassing, meervoudig ruimtegebruik, participatie en de combinatie met andere provinciale opgaven". Het huidige beleid komt niet overeen met wat de provincie voor ogen heeft.

Om beter te kunnen sturen op de ruimtelijke kwaliteit van zonneparken heeft Gedeputeerde Staten nu de zogenoemde Beleidsregel Zon vastgesteld. Die moet gemeenten en initiatiefnemers duidelijk maken hoe een zonnepark landschappelijk ingepast moet worden. Drenthe wil de beleidsregel binnenkort uitbreiden, maar op welke manier is nog onduidelijk.

Er zullen de komende jaren dus niet onbeperkt zonneparken worden aangelegd. Momenteel zijn 766 hectare aan grondgebonden zonneparken aangelegd in Drenthe, zo meldt Solar Magazine.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Boilerplate

© ANP