20
januari
2021
|
12:25
Europe/Amsterdam

'Billboards op plekken waar windmolens staan gepland'

Verschillende partijen in de Provinciale Staten van Overijssel willen dat er billboards worden neergezet op plekken waar mogelijk windmolens of zonnepanelen komen. De borden moeten bewoners laten zien hoe de omgeving verandert door de komst van velden met zonnepanelen of windmolens, schrijft RTV Oost.

De vijf partijen die het voorstel indienen willen dat de provincie samen met gemeenten ervoor zorgen dat de borden voor de zomer al neergezet kunnen worden. Overijssel heeft twee energieregio's (Twente en West-Overijssel) die plannen hebben ingediend om in totaal 3,1 terawattuur aan duurzame energie op te wekken. Om dit te halen zijn er honderden windmolens of een paar duizend velden met zonnepanelen nodig.

Volgens de fracties, waaronder SP en PVV, hebben windmolens en zonnevelden veel nadelige gevolgen voor de omgeving en hebben veel inwoners nog geen duidelijk beeld over de impact van een wind- of zonnepark op hun directe omgeving. Om het plan uitgevoerd te krijgen, hebben de partijen steun nodig van meerdere andere fracties in de Provinciale Staten van Overijssel.

Boilerplate

© ANP