15
december
2015
|
11:18
Europe/Amsterdam

Bijeenkomst over ontwikkelingen in de steenkoolketen

Bijeenkomst over ontwikkelingen in de steenkoolketen

Een jaar geleden sloten de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en vijf energiebedrijven met kolencentrales in Nederland (Engie, Vattenfall, EPZ, E.ON en RWE) een convenant gericht op het verbeteren van de werk- en milieuomstandigheden in en om steenkoolmijnen. Aanstaande woensdag bespreken de ondertekenaars in Den Bosch de voortgang die wordt gemaakt met stakeholders, zoals NGO’s, vakbonden en mijnbouwbedrijven.

In het convenant is een belangrijke rol toegewezen aan BetterCoal. Dit is een initiatief van grote Europese energiebedrijven gericht op verbeteringen in de keten van steenkool. Dat gebeurt onder meer door audits in en om de mijnen. Directeur Martin Christie van BetterCoal zal toelichten welke voortgang er is geboekt.

Namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt grondstoffengezant Dirk Jan Koch over de inzet van het ministerie voor een verantwoorde steenkoolketen. Namens de energiebedrijven is dat Roger Miesen, country chair RWE in Nederland.

PAX en Urgewald vertegenwoordigen de NGO’s en geven hun visie op de inspanningen van overheden en bedrijven om de situatie in en om de steenkoolmijnen te verbeteren. David Vermijs van PACT zet een en ander in het perspectief van internationale standaarden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals de UN Guiding Principles. Aansluitend zijn er enkele inhoudelijke sessies die ruimte bieden voor discussie.

Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben de convenants partners een voortgangsrapport gepubliceerd, met daarin een beschrijving van wat er de afgelopen maanden is gebeurd.