29
oktober
2020
|
16:15
Europe/Amsterdam

Bepaler bestemming windturbine ervaart minder overlast

Mensen die in de buurt van windturbines wonen ervaren minder overlast als zij zelf betrokken zijn bij de plaatsing ervan. Dat is een van de dingen die naar voren komen uit het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op verzoek van het Zwitserse Federale Milieubureau bekeek het rijksinstituut literatuur over het effect van windmolens op de gezondheid.

Mensen die positief zijn over windmolens ervaren minder overlast dan mensen die zich er negatief over uitlaten. Sommige omwonenden vinden de turbines bijvoorbeeld een inbreuk op hun privacy of zien de molens als een gevaar voor de leefomgeving. Die groep is het meest negatief.

Mensen die zijn betrokken bij de besluitvorming over het plaatsen van de windturbines, zijn overwegend positiever. Ook omwonenden die profiteren van de opbrengsten van de molens klagen minder.

Geluid, schaduw en lampjes

Het geluid dat een windturbine met zich meebrengt zorgt voor de meeste ergernis. Zo geven sommige mensen aan daardoor slaapproblemen te hebben. Verder kan de schaduw van een molen voor overlast zorgen en leiden de lampjes die erop staan om het luchtverkeer te waarschuwen ook vaak tot ergernis.

Het RIVM stelt dat het belangrijk is "omwonenden serieus te nemen en hen te betrekken bij het planningsproces en de plaatsing van windturbines".

Boilerplate

© ANP

Aanmelden voor nieuwsbrief