17
januari
2017
|
17:11
Europe/Amsterdam

Benut de kracht van de markt

Dinsdagmiddag 17 januari 2017 nam ik deel aan het ronde tafelgesprek over het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie in de Tweede Kamer. De behandeling van dit wetsvoorstel is urgent en belangrijk. Er is namelijk al jarenlang discussie over rollen en taken tussen marktpartijen, zoals Essent, en netbeheerders. Dat werkt verlammend en creëert onzekerheid in de markt. Het wetsvoorstel schetst eindelijk duidelijkheid over welke partij welke rol heeft in de energietransitie. Dat is van belang om een volgende stap in de energietransitie te kunnen zetten en daarom steunen wij dit wetsvoorstel.

Essent gelooft dat alle partijen nodig zijn om van de transitie een succes te maken, maar wel dat ieder dit moet doen vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid. Ik hoor verbazingwekkend vaak dat de markt het niet oppakt, dus netbeheerders het moeten doen. Dat klinkt sympathiek, maar er zijn een aantal argumenten waarom het onverstandig is meer markttaken aan regionale netbeheerders toe te wijzen.

De markt moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat de netbeheerder een neutrale partij is die zich onafhankelijk opstelt. Nu netbeheerders steeds vaker ook commerciële activiteiten ontplooien, rijst de vraag: als ik met een netbeheerder praat, praat ik dan met een neutrale partij of praat ik met mijn concurrent? Dat is onwenselijk. In het belang van de transitie moet er één partij zijn die iedereen onder gelijke voorwaarden behandelt – en die dus niet zelf voor markt gaat spelen.

We zitten niet stil

Ik vraag me ook af wat precies de markt niet oppakt. We hebben als sector net voor de Kerst nog een convenant gesloten om energiebesparing in de gebouwde omgeving een impuls te geven, en ook als individueel bedrijf zitten wij, maar ook andere marktpartijen, zeker niet stil! Essent heeft bijvoorbeeld flink geïnvesteerd in een landelijk dekkend netwerk van installatiebedrijven om klanten zonnepanelen, isolatie en smart home diensten te leveren.

In plaats van het uitbreiden van de taken van de regionale netbeheerder zeg ik daarom dat we de kracht van de markt veel meer moeten benutten. Een mooi voorbeeld daarvan is de pilot die Essent samen met netbeheerder Alliander in Heerhugowaard heeft gedaan om oplossingen te vinden voor congesties (files) op het regionale net. Als alternatief voor het verzwaren van de netten, wat vaak een dure oplossing is. De uitkomsten van de pilot laten zien dat dit via de markt op een succesvolle manier kan, bijvoorbeeld door middel van batterijen, elektrische auto’s, warmtepompen of andere bronnen van flexibiliteit. Goedkoper én innovatiever.

Ik pleit er dan ook voor dat netbeheerders deze alternatieven moeten uitbesteden aan de markt. Dit wérkt namelijk: kijk alleen al naar de uiterst succesvolle tenders voor wind op zee, die tot een spectaculaire kostendaling hebben geleid.

Niet gratis

We moeten ons ook realiseren dat een taak aan de netbeheerder uitbesteden niet gratis is – hoewel het misschien zo voelt. De consument betaalt via de netwerktarieven gewoon de rekening. Nu al bestaat de energierekening voor meer dan 60% uit belastingen en netwerktarieven. Dit ondermijnt op den duur de betaalbaarheid van de energierekening. Deze aantasting van de koopkracht dreigt het draagvlak onder de energietransitie weg te slaan.

Onze ambitie als grote marktpartij is juist om duurzaam en decentraal mainstream te maken voor elke Nederlander. De vele initiatieven die elke dag weer ontstaan in de markt laten zien dat dit kan. De overheid moet daarom waarborgen dat dit in de toekomst mogelijk blijft door nu te kiezen voor een duidelijke rolverdeling in de energietransitie én heldere taakafbakening voor de regionale netbeheerder en daarom steun ik het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie.

Patrick Lammers, CEO Essent

https://twitter.com/patrick_lammers