12
april
2021
|
15:00
Europe/Amsterdam

Aandeel zon en wind in energievoorziening nam fors toe

Het aandeel van zon en wind in de energievoorziening van Nederland is het afgelopen jaar fors toegenomen. Stroom afkomstig van zon en wind nam in 2020 toe met 40 procent. Dat meldt dagblad Trouw.

Samen waren zonne- en windenergie daarmee goed voor een zesde van de totale stroomproductie. Vooral bij offshore windparken werd vorig jaar veel meer stroom opgewekt: een toename van 66 procent. Dat heeft vooral te maken met de opening van windparken voor de kust van Zeeland. Zonnestroom nam toe met 40 procent. Er kwamen zowel grote zonneparken bij als veel extra panelen op kantoren en woningen. De groei van de stroomproductie van windmolens op land viel wat lager uit, maar windparken op land produceren nog wel anderhalf keer meer stroom dan windparken op zee.

Volgens netbeheerder TenneT begint de energietransitie "gestalte te krijgen". Naast de duurzame bronnen kwam meer dan de helft (57 procent) van de opgewekte stroom uit aardgas en 5 procent uit biomassa. Een andere primeur in 2020 was dat Nederland voor het eerst meer stroom exporteerde dan importeerde. Vooral België en het Verenigd Koninkrijk importeerde onze stroom.

Boilerplate

© ANP