Reactie Essent op uitzending Tros Radar van 7 maart 2016

07 maart 2016

Op 7 maart 2016 besteedde het consumentenprogramma Tros Radar aandacht aan het afsluiten van energiecontracten van Essent in elektronicawinkels of bouwmarkten en het door Essent terugvorderen van cadeautegoed wanneer klanten via de Mediamarkt of Gamma een contract met ons zijn aangegaan, maar tijdens de afkoelperiode van 14 dagen afzien van deze overeenkomst.

Essent was uitgenodigd om deel te nemen aan de uitzending. Wij zijn hier echter niet op ingegaan. De opzet van het item, zoals het ons is voorgesteld, zou geen ruimte bieden voor een goed, inhoudelijk gesprek met onze klanten en de andere betrokken partijen Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Twee partijen die ook actief zijn op de energiemarkt.

07 maart 2016

Wat speelt er?

Essent biedt u de mogelijkheid om, bijvoorbeeld, bij de MediaMarkt en Gamma een contract aan te gaan. U kunt bij deze partners direct profiteren van een aantrekkelijke korting en tegelijkertijd gebruikmaken van een bedenktermijn van 14 dagen. Mocht u onverhoopt toch geen verbintenis met ons aangaan, dan bieden wij u de mogelijkheid binnen deze termijn zonder boete het contract op te zeggen. Uiteraard onder de voorwaarde dat u de ontvangen cadeaubon terugbetaalt. U wordt hierop gewezen bij het aangaan van het contract.

Wij hebben de ACM, als toezichthouder op de markt, in 2015 gevraagd deze werkwijze per 1 december 2015 bindend te verklaren. Dat heeft zij vervolgens gedaan. Daarmee werken wij volgens heldere regels. Mocht u het cadeautegoed nog niet of gedeeltelijk hebben besteed, dan kunt u deze terugsturen naar Essent. Dit wordt binnenkort ook standaard in het proces opgenomen.

07 maart 2016

Sturen op dialoog

De Consumentenbond ziet bezwaren in deze werkwijze. Wij hebben de Consumentenbond verschillende keren uitgenodigd voor een gesprek op directieniveau. Echter, zij is daar voorafgaand aan het programma niet op ingegaan. Terwijl Vereniging Eigen Huis in eerste instantie heeft aangegeven tevreden te zijn over de recente aanpassingen in onze werkwijze zoals wij die bij Mediamarkt en Gamma hanteren.

Wij blijven sturen op een constructieve dialoog met beide partijen, maar zonder druk van consumentenprogramma’s en camera’s, zodat er voldoende ruimte is voor een gedegen uitwisseling van gedachten.

07 maart 2016

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van de uitzending, of uw eigen ervaring vragen hebben over het contract of de cadeaubon, dan kunt u altijd terecht bij onze klantadviseurs.

Geplaatst: 07 maart 2016