RWE, YARD ENERGY en Blaaswind betreuren gemiste kans op dialoog in Meeden

15 juni 2015

RWE, YARD ENERGY Development en Blaaswind vinden het van groot belang om de omgeving in de plannen van het Windpark N33 te blijven betrekken. We hebben dan ook van het begin af aan open gestaan voor constructieve gesprekken met alle partijen in het gebied. We nemen onze verantwoordelijkheid om ook de komende periode de constructieve houding voort te zetten, en om in goed overleg met de omgeving, te kijken hoe het windpark gerealiseerd kan worden.  

Gisteravond was een informatieavond in de gemeente Menterwolde gepland. Met deze informatieavond zou iedereen in de gelegenheid gesteld worden zich te laten informeren én zienswijzen in te dienen met betrekking tot het Windpark N33. De omwonenden en belangstellenden die graag informatie hadden willen halen over de voortgang van het Windpark N33, konden hier helaas niet terecht. RWE, YARD ENERGY en Blaaswind betreuren het dat op deze manier de omwonenden en belangstellenden, niet de kans hebben gekregen om met ons in gesprek te gaan.  

Echter, wij zullen de omwonenden en belangstellenden uit de regio op een andere manier informeren. In de tussentijd heeft een ieder de mogelijkheid om via www.bureau-energieprojecten.nl een zienswijze in te dienen of informatie op te vragen over het proces. Alle getoonde posters en visualisaties van de initiatiefnemers zijn te vinden op http://www.windpark-n33.nl. Via de website kunnen omwonenden en belangstellenden ook aangeven dat ze in contact willen komen met projectmanagers van RWE en YARD ENERGY en/of als er behoefte is aan meer informatie over bijvoorbeeld geluid, afstand of techniek.

Op de informatieavonden in de gemeenten Veendam en vooral in Scheemda waren er volop discussies en veel vragen. Door met ons het gesprek aan te gaan, weten wij nu beter welke vragen er leven onder de bewoners en welke zorgen er zijn, en kunnen we samen zoeken naar de optimale uitkomst. Naast het gesprek met elkaar aangaan, bieden wij ook de mogelijkheid een groot windpark te bezoeken in de omgeving en op deze manier zelf ervaring met een windpark op te doen. Vorig jaar zijn deze excursies ook georganiseerd en is op deze manier ervaren wat de afstand is, hoe ze eruit zien en/of welke hinder er ondervonden wordt.  

15 juni 2015

Het proces

De Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu kijken samen met Provincie Groningen en drie betrokken gemeenten waar de windturbines het beste geplaatst kunnen worden. Dit is een democratisch proces waar we graag open en eerlijk over communiceren. RWE is bij dit project in beeld sinds de zomer van 2014 toen op verzoek van de Provincie Groningen, en gesteund door een motie in de Tweede Kamer, een zesde variant aan het lopende project is toegevoegd. YARD ENERGY Development en Blaaswind zijn al langer bij het traject betrokken, dat in 2010 als Rijkscoördinatieproject is aangemerkt. De ministeries hebben nu nog geen keuze gemaakt welke variant het voorkeursalternatief gaat worden. De verwachting is dat hier na de zomervakantie duidelijkheid in komt.  

meer over: RWE

Geplaatst: 15 juni 2015