Uitstel wet 'STROOM' bedreigt wind op zee

22 december 2015

Om de doelen van het energie-akkoord te kunnen halen, 14 % duurzame energie in 2020, heeft het Ministerie van Economische Zaken hard gewerkt aan een nieuw regelgevingskader. In de afgelopen 1,5 jaar is het hele regelgevingskader geschikt gemaakt voor de snelle en grootschalige uitrol van wind op zee tegen de laagst mogelijke kosten. De wet STROOM is hiervan het sluitstuk, en daarom is het cruciaal dat deze wet in werking treedt per 1 januari. Als de wet STROOM pas later wordt aangenomen door de Eerste Kamer –uitstel gaat al gauw een half jaar vergen- is er te weinig tijd en te veel onzekerheid voor de ontwikkelaars om met een goede en financieel gezonde tender in te bieden. Daarmee wordt het onzeker dat nieuwe windparken Borssele in 2020 draaien. Dat zeggen RWE, DONG Energy en E.ON Benelux in een gezamenlijk statement.

Het ministerie heeft de opening nu al met circa 6 weken uitgesteld tot na aanvaarding van de wet STROOM in de Eerste Kamer. Verder uitstel belemmert ontwikkelaars in een goede voorbereiding omdat op basis van aannames gewerkt moet worden en omdat de onzekerheid hen belemmert verdere voorbereidingskosten te maken. Door het uitstel is er momenteel nog geen zekerheid over de aanwijzing van de netbeheerder, de compensatieregeling, de aansluitvoorwaarden en de ruimtelijke-& milieu-eisen (Kavelbesluit). Voor bijvoorbeeld de financiering wordt van hen echter wél zekerheid op deze aspecten verlangd. Het risico bestaat dan ook dat ontwikkelaars zich terug zullen trekken omdat zij het onverantwoord vinden om een miljardenbieding te doen met nog zoveel onzekerheden.

RWE heeft op 11 november aangekondigd dat zij een consortium heeft gevormd met EDP Renewables en Macquarie om een bieding uit te brengen op de tender voor het eerste offshore windpark bij Borssele. zou de tender openen op 1 december en zou er genoeg tijd zijn om op basis van de randvoorwaarden een goede tender uit te brengen. Roger Miesen: ”Tijdige opening is belangrijk, omdat pas vanaf dan alle uitgangspunten en randvoorwaarden helder en betrouwbaar zijn. Zeker gegeven alle nieuwe regelgeving”.

DONG Energy is geïnteresseerd in het ambitieuze Nederlandse programma voor de ontwikkeling van windenergie op zee. De ervaring in landen als Denemarken en Duitsland hebben laten zien dat het cruciaal is om vooraf vast te leggen hoe het netwerk op zee ontwikkeld wordt. De planning van de windparken in het gebied Borssele is nu al krap omdat de windparken binnen 4 jaar gerealiseerd moeten worden. Jasper Vis (manager regulatory affairs): ”Als de wet STROOM strandt in de Eerste Kamer, dan betekent dat minstens een half jaar vertraging voor de ontwikkeling van windenergie op zee. De Borssele windparken kunnen dan niet allemaal draaien in 2020 en de 14% duurzame energie raakt nog verder uit beeld.”

Geplaatst: 22 december 2015